MAP LLAWN +

Llynnon

Melin Llynnon, a adeiladwyd yn 1775, yw'r unig felin wynt weithredol yng Nghymru. Mae'n cynhyrchu blawd mal gwenith cyflawn yn defnyddio grawn organig.

Mae yma hefyd ddau dŷ crwn, sy'n nodweddiadol o fywyd ffermwyr yr Oes Haearn, tua 3000 o flynyddoedd yn ol.

 • Ystafell De Blas Llynnon - ceir yma gynnyrch cartref blasus a dewis eang o brydau maethlon.
 • Cerddwch Llwybr Llynnon (tua 2 filltir)
 • Adeiladwch eich lloches Oes Haearn gan ddefnyddio ein pecynnau Adeiladu Den.
 • Siop - yn gwerthu detholiad o nwyddau a gwaith crefft newydd a dyfeisgar
 • Parcio ar y safle
 • Digwyddiadau amrywiol drwy'r tymor

Noder: Nid yw Mill Howell, melin ddŵr gerllaw, ar agor i'r cyhoedd ac fel safle preifat nid yw dan ofal Cyngor Sir Ynys Môn.

Gweler ein safle treftadaeth.

Oriau agor

Mae Llynnon ar agor 8 Ebrill – 1 Hydref 10.30am - 5pm Sadwrn i Iau (cau bob dydd Gwener heblaw Gwener Groglith, ond bydd y siop a'r caffi yn agored ar ddydd Gwener.)

Cyfleusterau

Amgueddfa Achrededig

cyfraddau

Oedolion £4.00
Pobl Hyn £3.00
Plant / £3.00
Grwpiau Oedolion 15+ £3.50
Grwpiau Plant 15+ /+ £2.75
Teulu £11.00

manylion cyswllt

Llynnon
Llanddeusant
Caergybi
LL65 4AB
Ffôn: +44 (0)1407 730407 neu (0) 1248 724444

Pethau eraill i'w gwneud

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

 • Bwyd a Diod

  'Bwyd a Diod'

  'Mae Ynys Môn yn apelio i’r holl synhwyrau ac mae'n anodd dod o hyd i gyrchfan well i unrhyw un sy’n hoff o fwyd. '

Atyniadau eraill

 • Ble i aros

  'Ble i aros'

  'Mwy o wybodaeth am lefydd i aros ar Ynys Môn.'

 • Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon

  'Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon'

  'Mapiau a disgrifiadau o'r teithiau cefn glwad Ynys Môn. '