MAP LLAWN +

Llynnon

Melin Llynnon, a adeiladwyd yn 1775, yw'r unig felin wynt weithredol yng Nghymru. Mae'n cynhyrchu blawd mal gwenith cyflawn yn defnyddio grawn organig.

Mae yma hefyd ddau dŷ crwn, sy'n nodweddiadol o fywyd ffermwyr yr Oes Haearn, tua 3000 o flynyddoedd yn ol.

 • Siop â Chaffi Blas Llynnon - ceir yma gynnyrch cartref blasus a dewis eang o brydau maethlon.
 • Cerddwch Llwybr Llynnon (tua 2 filltir)
 • Adeiladwch eich lloches Oes Haearn gan ddefnyddio ein pecynnau Adeiladu Den.
 • Siop - yn gwerthu detholiad o nwyddau a gwaith crefft newydd a dyfeisgar
 • Parcio ar y safle
 • Digwyddiadau amrywiol drwy'r tymor

Noder: Mae'r felin a'r tai crwn bellach ar gau hyd at y Pasg, ond bydd Siop â  Chaffi Blas Llynnon ar agor o ddydd Iau i ddydd Sul 11-4 tan Ragfyr 30ain

Nid yw Mill Howell, melin ddŵr gerllaw, ar agor i'r cyhoedd ac fel safle preifat nid yw dan ofal Cyngor Sir Ynys Môn.

Ni chaniateir cŵn ar y safle 

Gweler ein safle treftadaeth.

Oriau agor

Mae'r felin a'r tai crwn bellach ar gau hyd at y Pasg, ond bydd Blas Caffi Llynnon ar agor o ddydd Iau i ddydd Sul 11-4 tan Ragfyr 30ain

Cyfleusterau

Amgueddfa Achrededig

cyfraddau

Oedolion £4.00
Pobl Hyn £3.00
Plant / £3.00
Grwpiau Oedolion 15+ £3.50
Grwpiau Plant 15+ /+ £2.75
Teulu £11.00

manylion cyswllt

Llynnon
Llanddeusant
Caergybi
LL65 4AB
Ffôn: +44 (0)1407 730407 neu (0) 1248 724444

Pethau eraill i'w gwneud

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

 • Bwyd a Diod

  'Bwyd a Diod'

  'Mae Ynys Môn yn apelio i’r holl synhwyrau ac mae'n anodd dod o hyd i gyrchfan well i unrhyw un sy’n hoff o fwyd. '

Atyniadau eraill

 • Ble i aros

  'Ble i aros'

  'Mwy o wybodaeth am lefydd i aros ar Ynys Môn.'

 • Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon

  'Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon'

  'Mapiau a disgrifiadau o'r teithiau cefn glwad Ynys Môn. '