MAP LLAWN +

Cymdeithas Clybiau Celf Môn

Mae arddangosfa Cymdeithas Clybiau Celf Môn yn digwydd bob dwy flynedd ac mae’n cyflwyno ystod amrywiol o weithiau celf cyfoes mewn dau a thri dimensiwn gan aelodau o’r gwahanol grwpiau celf ar Ynys Môn.

Bydd yr arddangosfa boblogaidd hon yn arddangos gwaith newydd a ysbrydolwyd gan dirweddau, pobl a diwylliant.