MAP LLAWN +

Ffair Hen Beiriannau Ynys Môn

Mae'r Gymdeithas Hen Beiriannau Ynys Môn yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr ac yn elusen sydd yn hunnan-ariannu ei digwyddiadau.

Wedi'i sefydlu yng nghanol y 1970au, nod y Gymdeithas yw hyrwyddo cadwraeth hen beiriannau ac arteffactau a, lle y bo'n bosibl, eu cadw yn eu hardal enedigol. Bydd pob math o beiriannau ar faes y sioe, o injans stêm i geir clasurol. Bydd digon o adloniant ymlaen yn ystod y dydd i ddiddanu'r plant. Dewch yn llu am ddiwrnod llawn hwyl i'r teulu i gyd!

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Pris

Oedolion £8
Plant 12-16 oed £1
Plant o dan 12 oed AM DDIM

Lleoliad

Safle Sioe Môn, Gwalchmai, Ynys Môn, LL65 4RW

Pethau eraill i'w gwneud

 • Tacla Taid

  'Tacla Taid'

  'Amgueddfa Amaeth a Chludiant Môn - Tacla Taid - ydy'r un fwyaf o'i bath yng Nghymru. Ynddi dangosir ceir, moto beics, cerbydau masnachol ac amaethyddol, a pheiriannau...'

 • Porth Swtan

  'Porth Swtan'

  'Mae Porth Swtan yn draeth hardd gwledig digyffwrdd gyda thywod a cherrig wedi’i ymylu gyda phyllau creigiog. '

 • Plas Newydd

  'Plas Newydd'

  'Wedi ei leoli ar lan Afon Menai yng nghanol golygfeydd syfrdanol o hardd, y tŷ cain ei hailgynllunio gan James Wyatt yn yr 18fed ganrif.'

Atyniadau eraill

 • Trac Mon

  'Trac Mon'

  'Trac Môn yw prif ganolfan chwaraeon modur y rhanbarth ar gyfer rasio ceir a beic modur.'

 • Marchnad Ffermwyr Ynys Mon

  'Marchnad Ffermwyr Ynys Mon'

  'Mae amrywiaeth eang o gynhyrchwyr bwyd o safon yn dod at ei gilydd ar y trydydd Sadwrn o bob mis i ffurfio Marchnad Ffermwyr Môn.'

 • Llynnon

  'Llynnon'

  'Melin Llynnon, a adeiladwyd yn 1775, yw'r unig felin wynt weithredol yng Nghymru. Mae'n cynhyrchu blawd mal gwenith cyflawn yn defnyddio grawn organig.'

 • Oriel Ynys Môn

  'Oriel Ynys Môn'

  'Mae'r Oriel Hanes yn eich gwahodd i aros am ysbaid er mwyn gwerthfawrogi hanes Ynys Môn.'