MAP LLAWN +

Ffair Nadolig, Tre-Ysgawen Hall

Ffair Nadolig, Tre-Ysgawen Hall

Dewch i weld  40 o stondinau sydd yn llawn o gelf lleol, crefftau, bwyd ac anrhegion di-ri.

Dewch o hyd i gynnyrch unigryw a gwreiddiol Ynys Môn, yn amrywio o emwaith sydd wedi ei wneud gyda  llaw, cardiau, anrhegion, crefftau a chelfyddydau.

Curwch y siopwyr munud olaf a dewch o hyd i anrhegion perffaith, eitemau moethus neu anrheg anghyffredin!

manylion cyswllt

Lleoliad

Tre-Ysgawen Hall Country House Hotel & Spa Capel Coch Llangefni Isle of Anglesey LL77 7UR

Pethau eraill i'w gwneud

 • Anglesey Golf Club

  'Anglesey Golf Club'

  'Maes golff 18 twll par 70, yng nghanol twyni a rhostir ac mewn ardal gadwraeth o bwys i fywyd gwyllt. Gellir llogi offer ac mae gwersi ar gael.'

 • Baron Hill Golf Club

  'Baron Hill Golf Club'

  'Cwrs weundir naw twll par 34 ar yr ochr ddeheuol o Fiwmares. Dim bynceri, ond yn cael ei ddisgrifio yn gwrs "heriol", gydag efallai'r twll par 3 gorau ar yr ynys (y...'

 • Chateau Rhianfa Biwmares

  'Chateau Rhianfa Biwmares'

  'Adeiladwyd Château Rhianfa yn 1851.'

 • Dylans Porthaethwy

  'Dylans Porthaethwy'

  'Mae'r bwyty yn gwasanaethu o ffynonellau lleol, cynnyrch tymhorol, gan arbenigo mewn pizza ffres a bwyd môr.'

Atyniadau eraill

 • Amlwch

  'Amlwch'

  'Mae tref Amlwch, ar arfordir gogledd-ddwyrain Ynys Môn yn atyniad mawr i’r rhai sydd â diddordeb mewn treftadaeth ddiwydiannol. '

 • Archifdy Mon

  'Archifdy Mon'

  'Os ydych eisiau dilyn hanes eich cartref neu ddilyn trywydd hanes eich teulu, bydd ein staff cyfeillgar a gwybodus yn eich arwain a'ch cynorthwyo drwy ein casgliadau o...'

 • Plas Newydd

  'Plas Newydd'

  'Wedi ei leoli ar lan Afon Menai yng nghanol golygfeydd syfrdanol o hardd, y tŷ cain ei hailgynllunio gan James Wyatt yn yr 18fed ganrif.'