MAP LLAWN +

Gŵyl Biwmares 2017

 • Côr Meibion Cymry Llundain – eu tro cyntaf yn Ynys Môn
 • Jas hefo Jacqui Dankworth
 • Pedwarawd Llinynnol ‘Jubilee’
 • Cerddorion Ifanc Rhyngwladol a Lleol
 • Dau Gyngerdd Cerddorfaol
 • Datganiadau gan Artistiaid Ifanc
 • Barddoniaeth
 • Sgyrsiau
 • Arddangosfa Gelf gan Andrew Logan
 • Blasu Gwin
 • Ffair Grefftau
 • Arddangosfa Turnwyr Pren
 • Gweithdai i Blant
 • Cyfres o Berfformiadau Piano
 • Perfformiad Cyntaf o Waith Newydd a’r gyfer Telyn a Cherddorfa

Bydd tocynnau ar gael o Ganolfan Biwmares o 20 Mawrth, 2017 

Fel arall, cwblhewch y ffurflen archebu isod os gwelwch yn dda, neu i archebu ar-lein, ewch i  www.beaumarisfestival.org 

Am wybodaeth, ffoniwch 01248 811200

Pethau eraill i'w gwneud

 • Be

  'Be' i wneud'

  'Waeth pa mor hir y byddwch yn aros yn Ynys Môn mae’n debyg na fydd digon o amser, gan fod cymaint i’w weld a’i wneud pa bynnag amser o’r flwyddyn y dewch yma.'

Atyniadau eraill

 • Ble i aros

  'Ble i aros'

  'Mwy o wybodaeth am lefydd i aros ar Ynys Môn.'