MAP LLAWN +

Hanner Marathon Ynys Môn

Hanner Marathon Ynys Môn 

Bydd Hanner Marathon Ynys Môn yn tywys rhedwyr ar draws Pont Menai sydd yn rhydd o draffig ac sydd yn dilyn ffordd yr arfordir i Gastell anhygoel Biwmares, ac yn ôl. Mae'n gwrs tonnog hardd gyda golygfeydd trawiadol a fydd naill ai'n eich ysbrydoli i ennill eich amser personol gorau yn y ras neu dim ond i roi cynnig arni. Os yw’r hanner marathon yn swnio'n ormod, yn syml dewch draw i fwynhau'r awyrgylch, bydd tomenni i'w weld a'i wneud, gan gynnwys rasys i’r plant iau. Bydd pob ras yn dechrau drwy redeg ar draws y Bont y Borth.

Oriau agor

Bydd y ras yn cychwyn am 9yb

manylion cyswllt

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan www.angleseyhalfmarathon.com neu cysylltwch â Always Aim High ar 01248 723553

Pethau eraill i'w gwneud

 • Castell Biwmares

  'Castell Biwmares'

  'Biwmares oedd yr olaf o’i gestyll ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Mae'n dechnegol berffaith ac ar ffurf “muriau o fewn muriau”.'

 • Chateau Rhianfa Biwmares

  'Chateau Rhianfa Biwmares'

  'Adeiladwyd Château Rhianfa yn 1851.'

 • Carchar Biwmares

  'Carchar Biwmares'

  'Dyma adeilad llawn atgofion a chyfrinachau trist, sy’n rhoi cipolwg rhyfeddol ar fyd y carcharor yn yr 1800au. '

Atyniadau eraill

 • Porthaethwy

  'Porthaethwy'

  'Mae’r dref wedi ei lleoli ar lannau’r Fenai, a dwy bont drawiadol Porthaethwy yw’r cysylltiadau ffisegol rhwng Ynys Môn a’r tir mawr.'

 • Pili Palas

  'Pili Palas'

  'Dewch i mewn i’r amgylchedd trofannol sy’n llawn o blanhigion lliwgar a rhaeadrau dwr hefo pili palas byw yn hedfan o’ch cwmpas ym mhobman'

 • Fferm y Foel

  'Fferm y Foel'

  'Hwyl i'r holl deulu, yn enwedig y plant! Bwydo'r anifeiliaid dan do a thu allan Bwydo’r wyn bach gyda photel yn y gwanwyn a chynnar haf.'