MAP LLAWN +

Ras o Amgylch Ynys Môn

Ras hwylio chwedlonol o amgylch arfordir Môn yw Ras o Amgylch Môn sydd wedi’i chynnal bob blwyddyn ers 1966. 48 mlynedd yn ôl, roedd y ras yn cymryd dau ddiwrnod gyda’r morwyr yn mwynhau noson mewn gwesty yng Nghaergybi.

Ond newidiodd hynny’n fuan, er nad oes neb yn gwybod yn iawn pryd, a daeth yn fordaith ddi-dor o amgylch yr ynys.

Mae’r ras yn un gyffrous, anturus ar brydiau, ond y cyfle i hwylio o amgylch arfordir hardd yr ynys a herio’r moroedd yw’r hyn sy’n gwneud hon yn ras y mae hwylwyr yn ymgiprys i gymryd rhan ynddi.

manylion cyswllt

www.roundangleseyrace.com

Pethau eraill i'w gwneud

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

 • Traethau

  'Traethau'

  'Does dim yn well na threulio diwrnod yn ymlacio ar draeth! '

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Royal Anglesey Yacht Club

  'Royal Anglesey Yacht Club'

  'Rydym yn rasio nifer o wahanol ddosbarthiadau o gychod, fel y Fife One Design, a'r Menai Strait One Design sy'n unigryw i'r clwb.'

 • Red Wharf Bay Sailing Club

  'Red Wharf Bay Sailing Club'

  'Rydym yn glwb cyfeillgar teuluol. Wedi'i leoli mewn bae bychan, mae'n fan diogel ar gyfer llongwyr iau a dechreuwyr ond eto yn sialens i'r rhai profiadol.'

 • NWVYC North West Venturers Yacht Club

  'NWVYC North West Venturers Yacht Club'

  'Mae'r NWVYC yn canolbwyntio ar deithiau hwylio i deuluoedd gyda'i gilydd o'i ganolfan ar Afon Menai. '

 • Holyhead Sailing Club

  'Holyhead Sailing Club'

  'Mae’r clwb yn cynnal rasys ar bob lefel i gychod hwylio, cychod cel squib a chategoriau dingi yn cynnwys Toppers, ac mae fflyd criwsio fawr.'