MAP LLAWN +

Ras Rafftiau y Fenai

Ras rafftiau unigryw a gynhelir yn flynyddol ar ddyfroedd hudolus y Fenai, wedi ei leoli rhwng tirwedd ysblennydd Eryri a phrydferthwch naturiol Ynys Môn mae'n ddiwrnod o hwyl a her a hel arian i achosion da.

Gan ddechrau o'r hen borthladd llechi yn Felinheli, aiff y rafftiau yn eu blaen heibio Plas Newydd hanesyddol ac yna ymlaen tuag at Porthaethwy. Ar y ffordd rhaid mynd o dan y ddwy bont sy'n cysylltu Ynys Môn gyda'r tir mawr, campweithiau peirianyddol Robert Stephenson a Thomas Telford - pontydd Britannia a Menai, yn ogystal a morio drwy'r heriol ac enwog Swellies neu Pwll Ceris.

Atgyfodwyd y Ras Rafftiau deuddeg mlynedd yn ôl ac mae bellach yn sefydlog yn y calendr - diwrnod o ymdrech a hwyl er mwyn codi arian i elusennau ac achosion da lleol. Dewch yn llu am ddiwrnod gwerth chweil!

Pethau eraill i'w gwneud

 • Adventure Boat Rides Rib Ride

  'Adventure Boat Rides Rib Ride'

  'Boed yn antur llawn adrenalin o droeon o gyflymder uchel neu gwrdd â’r bywyd gwyllt, byddwch yn gadael ein cwch gyda gwen ar eich wyneb.'

 • AHNE Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Mon

  'AHNE Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Mon'

  'Mae i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

 • Anglesey Divers

  'Anglesey Divers'

  'Mae Anglesey Divers yn cynnig hyfforddiant plymio oddi fewn i un o'r ardaloedd gorau o brydferthwch naturiol ym Mhrydain. '

Atyniadau eraill

 • Biwmares

  'Biwmares'

  'Mae Biwmares yn dref glan y môr hudolus gyda’i chymysgedd o bensaernïaeth canol oesol Georgaidd, Fictoraidd ac Edwardaidd. '

 • Beics Cybi

  'Beics Cybi'

  'Mae Beics Cybi'n gwmni newydd sbon sydd yn llogi beics ar Ynys Cybi, Ynys Mon. '

 • Baron Hill Golf Club

  'Baron Hill Golf Club'

  'Cwrs weundir naw twll par 34 ar yr ochr ddeheuol o Fiwmares. Dim bynceri, ond yn cael ei ddisgrifio yn gwrs "heriol", gydag efallai'r twll par 3 gorau ar yr ynys (y...'