MAP LLAWN +

Eisteddfod Genedlaethol 2017

Ynys Môn yw cartref yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, gyda’r Maes wedi’i leoli’n gyfleus wrth ochr pentref Bodedern yng ngogledd yr ynys.  Felly dewch draw am wythnos i’w chofio o 4-12 Awst.

Mae’r Eisteddfod yn un o wyliau mawr y byd – yn denu hyd at 150,000 o ymwelwyr bob blwyddyn – ac mae’n brofiad cwbl unigryw. 

Yn gystadlu, cerddoriaeth, llenyddiaeth, drama, gweithgareddau i’r teulu, celf, gwyddoniaeth, dawns a siopa - a mwy - mae rhywbeth i bawb ar Faes yr Eisteddfod.  Does dim byd tebyg i awyrgylch hwyliog yr Eisteddfod,  ac eleni, mae’n digwydd ar stepen y drws yma yn Ynys Môn.

Yr Eisteddfod yw gŵyl fwyaf Cymru, ac mae’n denu miloedd o ymwelwyr i’r ardal o bob cwr o Gymru a thu hwnt.  Gan ei bod yn teithio o amgylch Cymru, gan ymweld â’r gogledd a’r de bob yn ail, mae cynnal yr Eisteddfod yn lleol yn dipyn o achlysur, ac mae’r sir i gyd yn rhan o’r trefniadau a’r paratoadau.

Mae’r Eisteddfod yn gyfle i ddathlu ein Cymreictod ac yn gyfle i ddod ynghyd i fwynhau'r gorau sydd gan Gymru i’w chynnig mewn nifer fawr o feysydd.  Bydd llygaid Cymru ar ardal Ynys Môn am wythnos gyfan, gyda channoedd o weithgareddau o bob math yn cael eu cynnal o fore gwyn tan nos. 

Bydd perfformiadau o bob math ar y Maes, o gyfle i weld sioe i’r plant lleiaf a chyfarfod rhai o’r cymeriadau, i fwynhau dramâu gan gwmnïau proffesiynol o bob rhan o’r wlad.  Mae’n gyfle hefyd i glywed rhai o’r grwpiau diweddaraf yn y sîn bop Gymraeg ar y Maes ac yng ngŵyl ymylol Maes B – yr ŵyl gerddoriaeth bop Gymraeg fwyaf yn y byd!

 

Pethau eraill i'w gwneud

  • Be

    'Be' i wneud'

    'Waeth pa mor hir y byddwch yn aros yn Ynys Môn mae’n debyg na fydd digon o amser, gan fod cymaint i’w weld a’i wneud pa bynnag amser o’r flwyddyn y dewch yma.'

Atyniadau eraill

  • Ble i aros

    'Ble i aros'

    'Mwy o wybodaeth am lefydd i aros ar Ynys Môn.'