MAP LLAWN +

Adventure Boat Rides - Rib Ride

Boed yn antur llawn adrenalin o droeon o gyflymder uchel neu gwrdd â’r bywyd gwyllt, byddwch yn gadael ein cwch gyda gwen ar eich wyneb.

Rydym yn darparu teithiau ar gyfer unigolion neu grwpiau o unrhyw oedran o 4 mlwydd oed sydd eisiau RibRide sy’n parhau am awr. Ar gyfer y rheini sy’n anturus iawn gallwn gynnig llogi ‘rib’ ar gyfer diwrnod cyfan i fynd ar daith o gwmpas Ynys Môn neu ar gyfer ymlacio a’r draeth unig.

Nid oes angen profiad o gychod ar gyfer y ‘RibRides’, dim ond y gallu i wneud un cam mawr i lawr i’r cwch. Bydd ein plymwyr galluog a chyfeillgar yn cymryd gofal o’r gweddill.

manylion cyswllt

Man gadael yw Moel y Don - cysylltwch am fwy o wybodaeth.
Ffôn: 0333 1234 303
Ebost: info@ribride.co.uk

Gwe: www.ribride.co.uk

Pethau eraill i'w gwneud

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

 • Traethau

  'Traethau'

  'Does dim yn well na threulio diwrnod yn ymlacio ar draeth! '

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

 • Beicio

  'Beicio'

  'Pa ffordd well i fwynhau harddwch naturiol Ynys Môn nag ar gefn beic. '

Atyniadau eraill

 • Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon

  'Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon'

  '10 taith gerdded cylchol arfordirol i chi ei mwynhau. '

 • Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon

  'Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon'

  'Mapiau a disgrifiadau o'r teithiau cefn glwad Ynys Môn. '

 • Tirwedd Ynys Lawd

  'Tirwedd Ynys Lawd'

  'Mae Ynys Lawd yn un o’r tirweddau mae’n rhaid ei weld. '