Adventure Boat Rides - Rib Ride

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws


Boed yn antur llawn adrenalin o droeon o gyflymder uchel neu gwrdd â’r bywyd gwyllt, byddwch yn gadael ein cwch gyda gwen ar eich wyneb.

Rydym yn darparu teithiau ar gyfer unigolion neu grwpiau o unrhyw oedran o 4 mlwydd oed sydd eisiau RibRide sy’n parhau am awr. Ar gyfer y rheini sy’n anturus iawn gallwn gynnig llogi ‘rib’ ar gyfer diwrnod cyfan i fynd ar daith o gwmpas Ynys Môn neu ar gyfer ymlacio a’r draeth unig.

Nid oes angen profiad o gychod ar gyfer y ‘RibRides’, dim ond y gallu i wneud un cam mawr i lawr i’r cwch. Bydd ein plymwyr galluog a chyfeillgar yn cymryd gofal o’r gweddill.

manylion cyswllt

Man gadael yw Moel y Don - cysylltwch am fwy o wybodaeth.
Ffôn: 0333 1234 303
Ebost: info@ribride.co.uk

Gwe: www.ribride.co.uk