MAP LLAWN +

AHNE - Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn

AONB MapCyfeirydd yw'r map ar y dde, Mae pob ardal sydd wedi eu amlinellu gan flwch wedi'u rhifo yn cyfeirio at fersiwn PDF or mapiau yn isod.

Gallwch lawrlwytho copi PDF maint llawn o'r map AHNE Ynys Môn ac hefyd y 12 map ardal yn yr ardal lawrlwytho ar waelod y dudalen.. Nodwch: mae maint y ffeiliau yn fawr.

Mae Ynys Môn yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), mae ganddi un o'r tirweddau mwyaf arbennig, deniadol ac amrywiol yn Ynysoedd Prydain.

Dynodwyd llwybr arfordirol Ynys Môn yn AHNE ym 1966 a chafodd ei gadarnhau yn 1967. Fe'i dynodwyd er mwyn gwarchod apêl esthetig ac amrywiaeth tirwedd a chynefinoedd arfordirol yr ynys rhag datblygiadau amhriodol.

Dynodiad arfordirol yw'r AHNE yn bennaf, sydd yn cynnwys y rhan fwyaf o 201 cilometr (125 milltir) o arfordir Ynys Môn ond hefyd yn cwmpasu Mynydd Twr a Mynydd Bodafon.

Amcangyfrifwyd bod 221km sg (21,500 hectar) o Ynys Môn yn AHNE, a dyma'r AHNE fwyaf yng Nghymru, ac mae’n cwmpasu un rhan o dair o'r ynys.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon

  'Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon'

  '10 taith gerdded cylchol arfordirol i chi ei mwynhau. '