MAP LLAWN +

Amgueddfa Morwrol Caergybi

Mae'r amgueddfa yn brofiad diddorol iawn ar gyfer y teulu cyfan.

Camwch yn ôl mewn amser yn yr orsaf bad achub hynaf yng Nghymru (circa. 1858), sy'n gartref i gasgliad gwych o gelfi sy'n cofnodi hanes morwrol cyfareddol Caergybi.

Am fanylion pellach gweler ein safle treftadaeth.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Teulu

  'Teulu'

  'Y rhan orau o unrhyw ymweliad ag Ynys Môn yw gwybod y bydd gan bob aelod o’r teulu atgofion gwych i’w rhannu. '

 • Trefi

  'Trefi'

  'Trefi a phentrefi diddorol sy’n werth ymweld â nhw.'

Atyniadau eraill

 • Bywyd Gwyllt Parc Gwledig y Morglawdd Caergybi

  'Bywyd Gwyllt Parc Gwledig y Morglawdd Caergybi'

  'Mae Parc Gwledig y Morglawdd wedi’i leoli o fewn milltir neu ddwy i ganol tref Caergybi, ac mae’n hawdd mynd yno ar hyd y briffordd sy’n dilyn yr arfordir heibio’r...'

 • Parc Gwledig y Morglawdd Caergybi

  'Parc Gwledig y Morglawdd Caergybi'

  'Am ddiwrnod difyr yng nghefn gwlad hardd Ynys Môn, beth am ymweld â Pharc Morglawdd Caergybi? Mae wedi'i leoli wrth ymyl tref a phorthladd Caergybi - y porth celtaidd i...'