Amlwch

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws


Mae tref Amlwch, ar arfordir gogledd-ddwyrain Ynys Môn yn atyniad mawr i’r rhai sydd â diddordeb mewn treftadaeth ddiwydiannol.

Wrth i chi gerdded o amgylch y dref heddychlon hon, gyda’i thair melin wynt, mae’n anodd dychmygu ei bod yn ystod anterth y gwaith mwyngloddio yn un o’r porthladdoedd prysuraf yng Nghymru, ac yn gartref i bron i 10,000 o bobl.

Mae’n werth i chi ymweld â’r hen harbwr ym Mhorth Amlwch gyda’i ganolfan ymwelwyr ‘Teyrnas Gopr’ newydd.