MAP LLAWN +

Amlwch

Mae tref Amlwch, ar arfordir gogledd-ddwyrain Ynys Môn yn atyniad mawr i’r rhai sydd â diddordeb mewn treftadaeth ddiwydiannol.

Wrth i chi gerdded o amgylch y dref heddychlon hon, gyda’i thair melin wynt, mae’n anodd dychmygu ei bod yn ystod anterth y gwaith mwyngloddio yn un o’r porthladdoedd prysuraf yng Nghymru, ac yn gartref i bron i 10,000 o bobl.

Mae’n werth i chi ymweld â’r hen harbwr ym Mhorth Amlwch gyda’i ganolfan ymwelwyr ‘Teyrnas Gopr’ newydd.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

 • Bwyd a Diod

  'Bwyd a Diod'

  'Mae Ynys Môn yn apelio i’r holl synhwyrau ac mae'n anodd dod o hyd i gyrchfan well i unrhyw un sy’n hoff o fwyd. '

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Canolfan Hamdden Amlwch

  'Canolfan Hamdden Amlwch'

  'Dysgwch fwy am Ganolfan Hamdden Amlwch, gan gynnwys gwybodaeth ynghylch nofio ac amserlenni ffitrwydd.'

 • Llwybr Arfordirol Ynys Mon Cemaes i Porth Amlwch

  'Llwybr Arfordirol Ynys Mon Cemaes i Porth Amlwch'

  'Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn yn datblygu llwybr hirbell sy’n dilyn cryn dipyn o forlin yr ynys. '

 • Tirwedd Amlwch to Llaneilian

  'Tirwedd Amlwch to Llaneilian'

  'Mae’r arfordir rhwng Amlwch a Llaneilian yn llawn golygfeydd nodedig gyda morlun eang. '

 • Tirwedd Mynydd Parys

  'Tirwedd Mynydd Parys'

  'Mae Mynydd Parys yn un o’r lleoliadau mae’n rhaid ymweld ag o! Mae rhwydwaith o deithiau cerdded o gwmpas tirwedd annaearol y mwynglawdd copr hynafol hwn ar Fynydd...'

 • Y Deyrnas Gopr Amlwch Mynydd Parys

  'Y Deyrnas Gopr Amlwch Mynydd Parys'

  'Croeso i'r 'Deyrnas Gopr', lle yr oedd mwyngloddwyr eisoes yn brysur yn Oes yr Efydd, efallai 4,000 o flynyddoedd yn ôl. '