MAP LLAWN +

Anglesey Adventures

Rydym yn cynnig ystod o weithgareddau anturus i chwi ddewis wrth gynllunio eich taith neu ddigwyddiad yng Ngogledd Cymru. 

Efallai bydd rhai o'r gweithgareddau a gynigir yn cynnwys dringo’r arfordir,dringo creigiau, abseilio, caiacio, cerdded mynydd, tramwyo lefel y môr, sgramblo ceunentydd, canŵio, trawsdeithio Tyrolean, cyfeiriadu, adeiladu rafft, beicio mynydd, crefft llwyn a gemau menter.

Cwmni gweithgareddau antur sy'n darparu diwrnodau antur a seibiannau ar Ynys Môn. Os ydych yn chwilio am brofiad awyr agored, yna ni fydd ein gwyliau antur yn eich siomi.

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau sydd yn seiliedig ar gyfer dechreuwyr, yr holl ffordd hyd at jyncis adrenalin profiadol, yn cwmpasu tripiau hanner diwrnod i gyrsiau sawl-dydd mewn dringo creigiau, mynydda, caiacio môr a chanŵio.

Gadewch i ni drefnu penwythnos perffaith i chi ar eich gwyliau yma yn Ynys Môn. Dewch i ymuno â ni ar gyfer un o anturiaethau gorau yng Ngogledd Cymru

manylion cyswllt

Anglesey Adventures
Ffordd Beibio
Caergybi
Ynys Môn
Cymru
LL65 2EN
Ffôn: Lynn 07896239951 neu Steve 07713753107
Ebost: info@angleseyadventures.co.uk
Gwe: http://www.angleseyadventures.com/

Pethau eraill i'w gwneud

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

 • Traethau

  'Traethau'

  'Does dim yn well na threulio diwrnod yn ymlacio ar draeth! '

 • Beicio

  'Beicio'

  'Pa ffordd well i fwynhau harddwch naturiol Ynys Môn nag ar gefn beic. '

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon

  'Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon'

  '10 taith gerdded cylchol arfordirol i chi ei mwynhau. '

 • Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon

  'Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon'

  'Mapiau a disgrifiadau o'r teithiau cefn glwad Ynys Môn. '

 • Tirwedd Rhoscolyn

  'Tirwedd Rhoscolyn'

  'Mae Rhoscolyn i’w weld yng nghornel de orllewin Ynys Cybi, yn edrych allan dros Fôr Iwerddon i gyfeiriad Pen Llŷn. '