Anglesey Adventures

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws


Rydym yn cynnig ystod o weithgareddau anturus i chwi ddewis wrth gynllunio eich taith neu ddigwyddiad yng Ngogledd Cymru. 

Efallai bydd rhai o'r gweithgareddau a gynigir yn cynnwys dringo’r arfordir,dringo creigiau, abseilio, caiacio, cerdded mynydd, tramwyo lefel y môr, sgramblo ceunentydd, canŵio, trawsdeithio Tyrolean, cyfeiriadu, adeiladu rafft, beicio mynydd, crefft llwyn a gemau menter.

Cwmni gweithgareddau antur sy'n darparu diwrnodau antur a seibiannau ar Ynys Môn. Os ydych yn chwilio am brofiad awyr agored, yna ni fydd ein gwyliau antur yn eich siomi.

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau sydd yn seiliedig ar gyfer dechreuwyr, yr holl ffordd hyd at jyncis adrenalin profiadol, yn cwmpasu tripiau hanner diwrnod i gyrsiau sawl-dydd mewn dringo creigiau, mynydda, caiacio môr a chanŵio.

Gadewch i ni drefnu penwythnos perffaith i chi ar eich gwyliau yma yn Ynys Môn. Dewch i ymuno â ni ar gyfer un o anturiaethau gorau yng Ngogledd Cymru

manylion cyswllt

Anglesey Adventures
Ffordd Beibio
Caergybi
Ynys Môn
Cymru
LL65 2EN
Ffôn: Lynn 07896239951 neu Steve 07713753107
Ebost: info@angleseyadventures.co.uk
Gwe: http://www.angleseyadventures.com/