Anglesey Divers

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws


Yn Deifwyr Môn, rydym yn adnabyddus am ein hyblygrwydd ac amlbwrpasedd ac felly gallu darparu ar gyfer dechreuwr sydd angen  arweiniad. Mae angen i bawb ddechrau yn rhywle a lle gwell, yn ein barn ni, nag yma, gyda Deifwyr Môn! Wrth ddatblygu profiad, gall y deifiwr fwynhau gan archwilio safleoedd plymio hawdd ond diddorol neu, manteisio ar leoliad garw Ynys Môn trwy blymio i rai mwy heriol, llongddrylliadau a phinaclau ar y môr lle mae'r bywyd morol yn eithaf trawiadol. Felly, o'r dechreuwr i'r deifiwr fwyaf profiadol, mae rhywbeth i bawb yn Deifwyr Môn.

Mae Anglesey Divers yn cynnig hyfforddiant plymio oddi fewn i un o'r ardaloedd gorau o brydferthwch naturiol ym Mhrydain. Lleolir y ganolfan yn gyfleus ar ddiwedd yr A55 yn nhref Caergybi.

manylion cyswllt

Anglesey Divers
1 Church Terrace
Caergybi
LL65 2HP
Ffôn: +44 (0)1407 764545
Ebost: info@diveanglesey.co.uk
Gwe: http://www.diveanglesey.co.uk/