MAP LLAWN +

Anglesey Divers

Yn Deifwyr Môn, rydym yn adnabyddus am ein hyblygrwydd ac amlbwrpasedd ac felly gallu darparu ar gyfer dechreuwr sydd angen  arweiniad. Mae angen i bawb ddechrau yn rhywle a lle gwell, yn ein barn ni, nag yma, gyda Deifwyr Môn! Wrth ddatblygu profiad, gall y deifiwr fwynhau gan archwilio safleoedd plymio hawdd ond diddorol neu, manteisio ar leoliad garw Ynys Môn trwy blymio i rai mwy heriol, llongddrylliadau a phinaclau ar y môr lle mae'r bywyd morol yn eithaf trawiadol. Felly, o'r dechreuwr i'r deifiwr fwyaf profiadol, mae rhywbeth i bawb yn Deifwyr Môn.

Mae Anglesey Divers yn cynnig hyfforddiant plymio oddi fewn i un o'r ardaloedd gorau o brydferthwch naturiol ym Mhrydain. Lleolir y ganolfan yn gyfleus ar ddiwedd yr A55 yn nhref Caergybi.

manylion cyswllt

Anglesey Divers
1 Church Terrace
Caergybi
LL65 2HP
Ffôn: +44 (0)1407 764545
Ebost: info@diveanglesey.co.uk
Gwe: http://www.diveanglesey.co.uk/

Pethau eraill i'w gwneud

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

 • Daeraeg

  'Daeraeg'

  'Mae’r golygfeydd trawiadol a’r tirweddau creigiog anghyffredin sy’n nodweddu Ynys Môn yn unigryw i’r ynys. '

Atyniadau eraill

 • Bywyd Gwyllt Ynys Lawd

  'Bywyd Gwyllt Ynys Lawd'

  'Os ydych eisiau’r cyfle i brofi golygfa wefreiddiol o filoedd o adar môr yn nythu yn ystod y gwanwyn a’r haf, yna mae’n rhaid ymweld ag Ynys Lawd! '

 • Bywyd Gwyllt Afon Menai

  'Bywyd Gwyllt Afon Menai'

  'Culfor neu Afon Menai yw’r dyffryn tanddwr hudolus sy’n gwahanu Môn o dir mawr Gogledd Cymru. '

 • Tirwedd Afon Menai

  'Tirwedd Afon Menai'

  'Afon Menai yw’r culfor sy’n gwahanu Ynys Môn oddi wrth dir mawr Gwynedd. Cysylltir â’r tir mawr gan Bont Grog Thomas Telford a Phont Britannia Robert Stephenson. '

 • Tirwedd Ynys Lawd

  'Tirwedd Ynys Lawd'

  'Mae Ynys Lawd yn un o’r tirweddau mae’n rhaid ei weld. '