MAP LLAWN +

Caergybi

Gellir olrhain tarddiad Caergybi yn ôl i 450CC, pan orchfygwyd goresgynwyr o Iwerddon gan y Brenin Celtaidd Caswallon ar Ynys Gybi.

Porthladd Caergybi yw porthladd fferi Iwerddon prysuraf y DG ac mae’n gartref i’r fferi fôr fwyaf yn y byd.  Mae golygfeydd da dros y porthladd o dir Eglwys Sant Cybi, lle ceir hefyd olygfa dda o heneb Skinners ar graig Alltran.  Codwyd yr obelisg gan bobl Caergybi er cof am y Capten John McGregor Skinner, un fu yn gymwynasgar iawn i dlodion y dref ac a foddodd yn dilyn ei olchi dros fwrdd ei long yn 1832.

Yng nghanol y dref, mae Eglwys Sant Cybi a sefydlwyd tua 550OC, yn sefyll ar safle hen gaer Rufeinig Caer Gybi ac mae waliau’r gaer wreiddiol yn ei hamgylchynu o hyd.  Yn yr ardal o gwmpas, fe geir nifer o safleoedd cynhanesyddol, yn cynnwys Siambr Gladdu Neolithig Trefignath, 1.5 filltir i’r De-ddwyrain o’r dref.  Mae cytiau Gwyddelig Tŷ Mawr o ddiwedd y cyfnod Neolithig neu ddechrau’r Oes Efydd i’w gweld ar lethrau deheuol Mynydd Caergybi yn agos i Ynys Lawd.

Mae yna deithiau cerdded  gwych o gwmpas yr arfordir ym Mharc Gwledig y Morglawdd, ac mae’r rhain yn cynnwys llwybrau sain, oriel agored newydd yn yr hen sied frics, a theithiau cerdded thematig.  Mae Parc Gwledig y Morglawdd a Chanolfan Ymwelwyr y Gymdeithas Frenhinol Er Gwarchod Adar yn Nhŵr Elin, Ynys Lawd yn ganolfannau gwylio adar poblogaidd.

Mae dewis gwych o dafarndai a bwytai yng Nghaergybi yn ogystal â dewis da o siopau, a chanolfan siopa  y tu allan i ganol y dref.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Bwyd a Diod

  'Bwyd a Diod'

  'Mae Ynys Môn yn apelio i’r holl synhwyrau ac mae'n anodd dod o hyd i gyrchfan well i unrhyw un sy’n hoff o fwyd. '

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

 • Teulu

  'Teulu'

  'Y rhan orau o unrhyw ymweliad ag Ynys Môn yw gwybod y bydd gan bob aelod o’r teulu atgofion gwych i’w rhannu. '

 • Treftadaeth

  'Treftadaeth'

  'Dewch i Ynys Môn i fwynhau hanes yr ynys. '

Atyniadau eraill

 • Amgueddfa Morwrol Caergybi

  'Amgueddfa Morwrol Caergybi'

  'Mae'r amgueddfa yn brofiad diddorol iawn ar gyfer y teulu cyfan. '

 • Canolfan Ucheldre Centre Caergybi

  'Canolfan Ucheldre Centre Caergybi'

  'Mae Canolfan Ucheldre yn ymdrech gymunedol i ddarparu canolfan gelfyddydau, arddangosfeydd a gweithgareddau cymunedol addysgiadol a diwylliannol ar gyfer pobl sy'n byw...'

 • Clwb Golff Caergybi

  'Clwb Golff Caergybi'

  'Dyma faes sy'n llawn her ac arno ddwy ffordd deg a thynn sy'n croesi grug, rhedyn, ac eithin. Mae modd llogi offer a darperir gwersi'

 • Parc Gwledig y Morglawdd Caergybi

  'Parc Gwledig y Morglawdd Caergybi'

  'Am ddiwrnod difyr yng nghefn gwlad hardd Ynys Môn, beth am ymweld â Pharc Morglawdd Caergybi? Mae wedi'i leoli wrth ymyl tref a phorthladd Caergybi - y porth celtaidd i...'