Canolfan Biwmares

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws


Mae gan Ganolfan Hamdden Biwmares llawer i gynnig, gan gynnwys ddosbarthiadau ffitrwydd cyson, cyrsiau i blant ac ystafell ffitrwydd modern.

Llogi beic o'r Ganolfan:

Mae gan y ganolfan beiciau a'r holl offer yn cynnwys cloeon, mapiau a helmedau.

 

 

 

manylion cyswllt

Canolfan Biwmares
Rating Row
Biwmares
LL58 8AL
Ffôn: +44 (0)1248 811200
Gwe: www.canolfanbeaumaris.org.uk