MAP LLAWN +

Carchar Biwmares

Dyma adeilad llawn atgofion a chyfrinachau trist, sy’n rhoi cipolwg rhyfeddol ar fyd y carcharor yn yr 1800au.

Cerddwch ar hyd y cynteddau tywyll i weld y celloedd moel a digroeso a mannau cosbi. Ymwelwch a chell y condemniedig a phrofi tywyllwch y gell gosb.

Yn 1862 dienyddiwyd Richard Rowlands am lofruddio ei dad-yng-nghyfraith. Haerai Rowlands ei fod yn ddi-euog, ac yn ôl y traddodiad lleol fe felltithiodd y cloc yn nhŵr yr eglwys gyferbyn â'r grocbren. Nid yw'r cloc wedi cadw at ei amser ers hynny.

Am fanylion pellach gweler ein safle treftadaeth.

Oriau agor

Mae’r safle ar agor ar agor 24 Mawrth – 30 o Fedi . Sadwrn - Iau 10.30-17.00

Hydref: Dydd Sadwrn a Dydd Sul a gwyliau hanner tymor 10.30-17.00

Cyfleusterau

Amgueddfa Achrededig

Atyniad Ardystredig

cyfraddau

Oedolion £5.55
Pobl hyn £4.50
Plant £4.50
Grwp Oedolion (15 neu fwy) £5.05
Grwp hyn/Grwp plant (15neu fwy) £4.20
Teulu (4) £16.70

Ticad mynediad i'r Carchar a Llys,

Oedolion £8.40
Pobl hyn £6.90
Plant £6.90
Grwp Oedolion (15 neu fwy) £7.85
Grwp hyn/Grwp plant (15neu fwy) £6.70
Teulu (4) £26.20

manylion cyswllt

Steeple Lane
Biwmares
LL58 8EP
Ffôn: +44 (0)1248 810921 neu (0) 1248 724444

Lleoliad

Siop - yn gwerthu detholiad o nwyddau a gwaith crefft lleol. Parcio cyfagos.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Bwyd a Diod

  'Bwyd a Diod'

  'Mae Ynys Môn yn apelio i’r holl synhwyrau ac mae'n anodd dod o hyd i gyrchfan well i unrhyw un sy’n hoff o fwyd. '

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Castell Biwmares

  'Castell Biwmares'

  'Biwmares oedd yr olaf o’i gestyll ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Mae'n dechnegol berffaith ac ar ffurf “muriau o fewn muriau”.'

 • Tirwedd Afon Menai

  'Tirwedd Afon Menai'

  'Afon Menai yw’r culfor sy’n gwahanu Ynys Môn oddi wrth dir mawr Gwynedd. Cysylltir â’r tir mawr gan Bont Grog Thomas Telford a Phont Britannia Robert Stephenson. '

 • Tirwedd Aberlleiniog Llangoed a Penmon

  'Tirwedd Aberlleiniog Llangoed a Penmon'

  'Mae Aberlleiniog, Llangoed a Penmon i gyd yn agos at ei gilydd yng nghornel de ddwyrain Ynys Môn. Gorchuddiwyd yr ardal gan goetir aeddfed, llydanddail yn bennaf, sy’n...'

 • Llys Biwmares

  'Llys Biwmares'

  'Mae Llys Biwmares yn un o adeiladau mwyaf diddorol Ynys Môn ac yn un o'r llysoedd hynaf ym Mhrydain.'