MAP LLAWN +

Carchar Biwmares

Dyma adeilad llawn atgofion a chyfrinachau trist, sy’n rhoi cipolwg rhyfeddol ar fyd y carcharor yn yr 1800au.

Cerddwch ar hyd y cynteddau tywyll i weld y celloedd moel a digroeso a mannau cosbi. Ymwelwch a chell y condemniedig a phrofi tywyllwch y gell gosb.

Yn 1862 dienyddiwyd Richard Rowlands am lofruddio ei dad-yng-nghyfraith. Haerai Rowlands ei fod yn ddi-euog, ac yn ôl y traddodiad lleol fe felltithiodd y cloc yn nhŵr yr eglwys gyferbyn â'r grocbren. Nid yw'r cloc wedi cadw at ei amser ers hynny.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Bwyd a Diod

  'Bwyd a Diod'

  'Mae Ynys Môn yn apelio i’r holl synhwyrau ac mae'n anodd dod o hyd i gyrchfan well i unrhyw un sy’n hoff o fwyd. '

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Castell Biwmares

  'Castell Biwmares'

  'Biwmares oedd yr olaf o’i gestyll ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Mae'n dechnegol berffaith ac ar ffurf “muriau o fewn muriau”.'

 • Tirwedd Afon Menai

  'Tirwedd Afon Menai'

  'Afon Menai yw’r culfor sy’n gwahanu Ynys Môn oddi wrth dir mawr Gwynedd. Cysylltir â’r tir mawr gan Bont Grog Thomas Telford a Phont Britannia Robert Stephenson. '

 • Tirwedd Aberlleiniog Llangoed a Penmon

  'Tirwedd Aberlleiniog Llangoed a Penmon'

  'Mae Aberlleiniog, Llangoed a Penmon i gyd yn agos at ei gilydd yng nghornel de ddwyrain Ynys Môn. Gorchuddiwyd yr ardal gan goetir aeddfed, llydanddail yn bennaf, sy’n...'

 • Llys Biwmares

  'Llys Biwmares'

  'Mae Llys Biwmares yn un o adeiladau mwyaf diddorol Ynys Môn ac yn un o'r llysoedd hynaf ym Mhrydain.'