Carchar Biwmares

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws


Dyma adeilad llawn atgofion a chyfrinachau trist, sy’n rhoi cipolwg rhyfeddol ar fyd y carcharor yn yr 1800au.

Cerddwch ar hyd y cynteddau tywyll i weld y celloedd moel a digroeso a mannau cosbi. Ymwelwch a chell y condemniedig a phrofi tywyllwch y gell gosb.

Yn 1862 dienyddiwyd Richard Rowlands am lofruddio ei dad-yng-nghyfraith. Haerai Rowlands ei fod yn ddi-euog, ac yn ôl y traddodiad lleol fe felltithiodd y cloc yn nhŵr yr eglwys gyferbyn â'r grocbren. Nid yw'r cloc wedi cadw at ei amser ers hynny.

Meysydd parcio talu ac arddangos

Oriau agor

Agor bob dydd 10am i 5pm

Cyfleusterau

icon

Amgueddfa Achrededig

icon

Atyniad Ardystredig

cyfraddau

Oedolion £5.55
Pobl hyn £4.50
Plant £4.50
Grwp Oedolion (15 neu fwy) £5.05
Grwp hyn/Grwp plant (15neu fwy) £4.20
Teulu (4) £16.70

Ticad mynediad i'r Carchar a Llys,

Oedolion £8.40
Pobl hyn £6.90
Plant £6.90
Grwp Oedolion (15 neu fwy) £7.85
Grwp hyn/Grwp plant (15neu fwy) £6.70
Teulu (4) £26.20

manylion cyswllt

Steeple Lane
Biwmares
LL58 8EP
Ffôn: +44 (0)1248 810921

Lleoliad

Siop - yn gwerthu detholiad o nwyddau a gwaith crefft lleol. Parcio cyfagos.