MAP LLAWN +

Castell Biwmares

Biwmares oedd yr olaf o’i gestyll ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Mae'n dechnegol berffaith ac ar ffurf “muriau o fewn muriau”. Byddai’r adeilad hwn a godwyd yn y 13eg ganrif yn cyfateb heddiw i long ofod yn glanio’n ddiseremoni ar Ynys Môn.

Cipiwyd y castell gan gefnogwyr Owain Glyndŵr yn ystod gwrthryfel y tywysog.

Adeg Rhyfel Cartref Lloegr roedd castell Biwmares mewn man allweddol gan ei fod yn rheoli rhan o'r daith rhwng Iwerddon a Lloegr. Roedd teulu Thomas Bulkeley, wedi bod yn ymwneud a rheoli'r castell am ganrifoedd ac roedd Thomas Bulkeley yn gefnogol i'r Brenin. Erbyn 1646 roedd y Pengryniaid wedi cael buddugoliaeth ar luoedd y brenin. Gwrthryfeloedd Ynys Môn yn erbyn y Senedd eto yn 1648, ond bu rhaid iddyn nhw ildio yr ail waith yn yr Hydref.

Mae'r castell yng ngofal Cadw ac, fel un o gestyll gogledd Cymru, mae ar restr Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO ers 1986. Mae'n un o'r atyniadau pennaf i dwristiaid ym Môn.

Am fanylion pellach gweler ein safle treftadaeth.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Bwyd a Diod

  'Bwyd a Diod'

  'Mae Ynys Môn yn apelio i’r holl synhwyrau ac mae'n anodd dod o hyd i gyrchfan well i unrhyw un sy’n hoff o fwyd. '

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Beaumaris Courthouse

  'Beaumaris Courthouse'

  'Beaumaris Courthouse is one of Anglesey’s most fascinating buildings and one of the oldest courthouses in Britain.'

 • Beaumaris Gaol

  'Beaumaris Gaol'

  'This building is full of sad memories and secrets providing a fascinating insight into the world of the prisoner during the 1800s.'

 • Landscape Menai Strait

  'Landscape Menai Strait'

  'The Menai Strait, or Afon Menai as it is known locally, is the sea channel that separates Anglesey from mainland Gwynedd. '

 • Landscape Aberlleiniog Llangoed and Penmon

  'Landscape Aberlleiniog Llangoed and Penmon'

  'Aberlleiniog, Llangoed and Penmon all lie in close proximity to one another within the south eastern corner of Anglesey. '