MAP LLAWN +

Crwydro Môn

Cwmni lleol ydi Crwydro Môn/Anglesey Walking Holidays, sy’n trefnu gwyliau cerdded ar hyd Llwybr Arfordir Môn, llwybr sydd bellach yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru. Mae pob pecyn yn cael ei deilwrio’n arbennig ar gyfer y cwsmer. Gall pecyn amrywio o ychydig ddyddiau o gerdded hamddenol, i anturiaethau ar draws hanner yr ynys, i deithiau epig o amgylch yr ynys gyfan (125 milttlir).

Troediwch yr arfordir unigryw ac ysblennydd yma wrth eich pwysau eich hun, gyda’i doreth o fywyd gwyllt a ffawna. Dysgwch am ddaeareg a hanes yr ynys ac am yr holl straeon a chwedlau sy’n gysylltiedig â’r ardaloedd gwahanol. Cewch gyfle i glywed un o ieithoedd hynafol Ewrop yn cael ei siarad gan drigolion yr ynys – Y Gymraeg.

Pecynnau’n cynnwys: lletai cyfforddus, gwasanaeth trosglwyddo pobl a bagiau, mapiau a manylion pob taith ynghyd â gwasanaeth wrth gefn 24 awr.

Os defnyddir trafnidiaeth cyhoeddus i gyrraedd Ynys Môn, mi fydd cludiant ar eich cyfer i’ch hebrwng i’r gwesty cyntaf. Fel arall, bydd darpariaeth ar gael i barcio’r car mewn lle diogel am y cyfnod . Gwasanaeth personol go iawn!

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus.

manylion cyswllt

Crwydro Môn
3 Penrallt
Porthaethwy
LL59 5LP
Ffôn: +44 (0)1248 713611
Ffacs: +44 (0)1248 713611

Ebost: info@angleseywalkingholidays.com
Gwe: http://www.angleseywalkingholidays.com/

Pethau eraill i'w gwneud

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

 • Traethau

  'Traethau'

  'Does dim yn well na threulio diwrnod yn ymlacio ar draeth! '

Atyniadau eraill

 • Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon

  'Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon'

  '10 taith gerdded cylchol arfordirol i chi ei mwynhau. '

 • Tirwedd Coedwig a Chwningar Niwbwrch

  'Tirwedd Coedwig a Chwningar Niwbwrch'

  'Mae Cwningar Niwbwrch yn system twyni tywod eang ac yn cynnwys man mwyaf deheuol Ynys Môn yn Abermenai.'