MAP LLAWN +

Cylchdeithiau arfordirol Ynys Môn

Mae teithiau cerdded cylchol ym mhob man - rhai byr, bryniog, arfordirol, treftadaeth, teithiau cerdded yn ymyl olion Rhufeinig, teithiau cerdded i weld llamidyddion a morloi, ystlumod, gwyfynod, bywyd gwyllt a thethiau gwylio adar.

Mae gan yr holl deithiau cerdded rhywbeth yn gyffredin. Byddwch yn canfod rhai o'r golygfeydd arfordirol mwyaf hudolus ym Mhrydain. Mae Ynys Môn yn denu artistiaid, arlunwyr a ffotograffwyr o bob man, a byddwch yn deall pam fod Ynys Môn hefyd yn eich gwahodd i chwysu.

Os nad yw hynny'n ddigon, rhowch gynnig ar y cyfan o'r llwybr arfordirol 125 milltir, sy'n cynnwys dringo 13,695 troedfedd ar ynys sy'n honni bod yn wastad.

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Beicio

  'Beicio'

  'Pa ffordd well i fwynhau harddwch naturiol Ynys Môn nag ar gefn beic. '

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

 • Daeraeg

  'Daeraeg'

  'Mae’r golygfeydd trawiadol a’r tirweddau creigiog anghyffredin sy’n nodweddu Ynys Môn yn unigryw i’r ynys. '

Atyniadau eraill

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

 • Traethau

  'Traethau'

  'Does dim yn well na threulio diwrnod yn ymlacio ar draeth! '