Cylchdeithiau arfordirol Ynys Môn

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws


Mae teithiau cerdded cylchol ym mhob man - rhai byr, bryniog, arfordirol, treftadaeth, teithiau cerdded yn ymyl olion Rhufeinig, teithiau cerdded i weld llamidyddion a morloi, ystlumod, gwyfynod, bywyd gwyllt a thethiau gwylio adar.

Mae gan yr holl deithiau cerdded rhywbeth yn gyffredin. Byddwch yn canfod rhai o'r golygfeydd arfordirol mwyaf hudolus ym Mhrydain. Mae Ynys Môn yn denu artistiaid, arlunwyr a ffotograffwyr o bob man, a byddwch yn deall pam fod Ynys Môn hefyd yn eich gwahodd i chwysu.

Os nad yw hynny'n ddigon, rhowch gynnig ar y cyfan o'r llwybr arfordirol 125 milltir, sy'n cynnwys dringo 13,695 troedfedd ar ynys sy'n honni bod yn wastad.

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus.