MAP LLAWN +

Dylan’s, Porthaethwy

Mae bwyty Dylans yn eistedd a’r ochr yn ochr wrth pont Thomas Telford yn nhref fechan Porthaethwy, Ynys Môn. Mae'r bwyty yn gwasanaethu o ffynonellau lleol, cynnyrch tymhorol, gan arbenigo mewn pizza ffres a bwyd môr.

manylion cyswllt

Dylan’s
St George's Road
Menai Bridge
Anglesey
LL59 5EY
Tel: +44 (0)1248 716 714
Ebost: info@dylansrestaurant.co.uk
Gwe: http://www.dylansrestaurant.co.uk/index.php

Pethau eraill i'w gwneud

 • Tirwedd Afon Menai

  'Tirwedd Afon Menai'

  'Afon Menai yw’r culfor sy’n gwahanu Ynys Môn oddi wrth dir mawr Gwynedd. Cysylltir â’r tir mawr gan Bont Grog Thomas Telford a Phont Britannia Robert Stephenson. '

 • Bywyd Gwyllt Coed Cyrnol ac Ynys Tysilio Porthaethwy

  'Bywyd Gwyllt Coed Cyrnol ac Ynys Tysilio Porthaethwy'

  'Gwarchodfa Natur Leol yw Coed Cyrnol sydd yn nhref Porthaethwy. '

 • Carchar Biwmares

  'Carchar Biwmares'

  'Dyma adeilad llawn atgofion a chyfrinachau trist, sy’n rhoi cipolwg rhyfeddol ar fyd y carcharor yn yr 1800au. '

 • Crwydro Mon

  'Crwydro Mon'

  'Cwmni lleol ydi Crwydro Môn/Anglesey Walking Holidays, sy’n trefnu gwyliau cerdded ar hyd Llwybr Arfordir Môn, llwybr sydd bellach yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru. '

Atyniadau eraill

 • Bywyd Gwyllt Afon Menai

  'Bywyd Gwyllt Afon Menai'

  'Culfor neu Afon Menai yw’r dyffryn tanddwr hudolus sy’n gwahanu Môn o dir mawr Gogledd Cymru. '

 • Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon

  'Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon'

  '10 taith gerdded cylchol arfordirol i chi ei mwynhau. '

 • Llys Biwmares

  'Llys Biwmares'

  'Mae Llys Biwmares yn un o adeiladau mwyaf diddorol Ynys Môn ac yn un o'r llysoedd hynaf ym Mhrydain.'