MAP LLAWN +

Goleudy Ynys Lawd

Fel un o'r safleoedd harddaf a mwyaf cyffrous ar Ynys Môn - codwyd y goleudy ar Ynys Lawd ar arfordir gogledd-orllewinol Môn fel pwynt cyfeirio i gychod y glannau, ac i helpu llongau sy'n croesi Môr Iwerddon rhwng porthladdoedd Caergybi a Dun Laoghaire.

Profwch Daith y Goleudy. Ond yn gyntaf dilynwch siwrnai'r ceidwad i lawr 400 o stepiau i'r ynys gan weld ar yr un pryd daeareg ryfeddol y clogwyni.

Gall mynediad i'r Ynys gael ei effeithio gan y tywydd cyfnewidiol, felly ffoniwch ymlaen llaw neu edrychwch ar y wefan i osgoi siomedigaeth.

https://www.trinityhouse.co.uk/lighthouse-visitor-centres/south-stack-lighthouse-visitor-centre

 

Cyfleusterau

Atyniad Ardystredig

Trinity 500

manylion cyswllt

Goleudy Ynys Lawd,
Caergybi,
LL65 1YH;
https://www.trinityhouse.co.uk/lighthouse-visitor-centres/south-stack-lighthouse-visitor-centre

Lleoliad

Ceir mynediad i'r ynys drwy gerdded i lawr 400 o risiau serth. Gwisgwch sgidiau gwastad os gwelwch yn dda. Nid oes toliedau ar yr ynys. Ni chaniateir cwn ar yr ynys. Mae Croeso Cynnes i blant, ond rhaid iddynt fod o leiaf 1.1m o daldra.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

 • Daeraeg

  'Daeraeg'

  'Mae’r golygfeydd trawiadol a’r tirweddau creigiog anghyffredin sy’n nodweddu Ynys Môn yn unigryw i’r ynys. '

Atyniadau eraill

 • Bywyd Gwyllt Ynys Lawd

  'Bywyd Gwyllt Ynys Lawd'

  'Os ydych eisiau’r cyfle i brofi golygfa wefreiddiol o filoedd o adar môr yn nythu yn ystod y gwanwyn a’r haf, yna mae’n rhaid ymweld ag Ynys Lawd! '

 • Tirwedd Ynys Lawd

  'Tirwedd Ynys Lawd'

  'Mae Ynys Lawd yn un o’r tirweddau mae’n rhaid ei weld. '