MAP LLAWN +

Holyhead Sailing Club

Mae’r clwb yn cynnal rasys ar bob lefel i gychod hwylio, cychod cel squib a chategoriau dingi yn cynnwys Toppers, ac mae fflyd criwsio fawr.

Sefydlwyd Clwb Hwylio Caergybi yn 1905 fel y Clwb Hwylio Porth-y-Felin, sydd wedi ei leoli yn harbwr hanesyddol Caergybi. Ers hynny, mae ei ddefnydd o rasio a mordeithio cychod hwylio wedi ehangu yn raddol. Nod datganedig y Clwb yn syml yw "cefnogi a hybu hwylio" a gyda dros 600 o aelodau ac angorfeydd ar gyfer hyd at 170 o gychod rydym mewn sefyllfa wych i gefnogi y nodau hynny.


Mae Harbwr Caergybi yn 'harbwr noddfa' gydag un o'r morgloddiau hiraf yn y DU, a adeiladwyd ar Ynys Wellt ac a gwblhawyd ym 1873. Mae'r harbwr yn ddiogel, yn rhydd o lanw ar y cyfan ac yn hygyrch ar gyfer pob cyflwr y llanw, pob tywydd a gwahanol gyflwr y môr.

Mae'r clwb cyfeillgar hwn i aelodau sydd wedi ei drwyddedu ar gyfer teuluoedd yn cynnig y cyfan sydd ei angen ar gyfer y llongwr.

manylion cyswllt

Holyhead Sailing Club
Newry Beach Road
Caergybi
LL65 1YD
Ffôn: +44 (0)1407 762526
Ebost: info@holyheadsailingclub.org.uk
Gwe: http://www.holyheadsc.org.uk/

Pethau eraill i'w gwneud

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

Atyniadau eraill

 • NWVYC North West Venturers Yacht Club

  'NWVYC North West Venturers Yacht Club'

  'Mae'r NWVYC yn canolbwyntio ar deithiau hwylio i deuluoedd gyda'i gilydd o'i ganolfan ar Afon Menai. '

 • Rhosneigr Boatowners Sailing Club

  'Rhosneigr Boatowners Sailing Club'

  'Rydym yn glwb cyfeillgar teuluol. Wedi'i leoli mewn bae bychan, mae'n fan diogel ar gyfer llongwyr iau a dechreuwyr ond eto yn sialens i'r rhai profiadol.'