Holyhead Sailing Club

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws


Mae’r clwb yn cynnal rasys ar bob lefel i gychod hwylio, cychod cel squib a chategoriau dingi yn cynnwys Toppers, ac mae fflyd criwsio fawr.

Sefydlwyd Clwb Hwylio Caergybi yn 1905 fel y Clwb Hwylio Porth-y-Felin, sydd wedi ei leoli yn harbwr hanesyddol Caergybi. Ers hynny, mae ei ddefnydd o rasio a mordeithio cychod hwylio wedi ehangu yn raddol. Nod datganedig y Clwb yn syml yw "cefnogi a hybu hwylio" a gyda dros 600 o aelodau ac angorfeydd ar gyfer hyd at 170 o gychod rydym mewn sefyllfa wych i gefnogi y nodau hynny.


Mae Harbwr Caergybi yn 'harbwr noddfa' gydag un o'r morgloddiau hiraf yn y DU, a adeiladwyd ar Ynys Wellt ac a gwblhawyd ym 1873. Mae'r harbwr yn ddiogel, yn rhydd o lanw ar y cyfan ac yn hygyrch ar gyfer pob cyflwr y llanw, pob tywydd a gwahanol gyflwr y môr.

Mae'r clwb cyfeillgar hwn i aelodau sydd wedi ei drwyddedu ar gyfer teuluoedd yn cynnig y cyfan sydd ei angen ar gyfer y llongwr.

manylion cyswllt

Holyhead Sailing Club
Newry Beach Road
Caergybi
LL65 1YD
Ffôn: +44 (0)1407 762526
Ebost: info@holyheadsailingclub.co.uk
Gwe: https://www.holyheadsailingclub.co.uk/