MAP LLAWN +

Llanfaethlu – The Black Lion Inn

Tafarn restredig Graddfa II o’r 18fed ganrif yw’r Black Lion ac yn ddiweddar fe’i hadnewyddwyd gan y perchnogion, Leigh a Mari. Mae’r gwaith hwnnw wedi cynnwys cyffyrddiadau modern tra’n cadw llawer o’r cymeriad gwreiddiol megis lloriau llechi gyda gwres dan y llawr, waliau calch a stôf goed, drysau Ffrengig yn agor allan i’r patio gyda golygfeydd o gefn gwlad Ynys Môn a mynyddoedd Eryri yn y pellter.

Mae’r holl fwyd yn cael ei baratoi ar y safle gyda chymaint ag sy’n bosibl ohono yn dod o’r Ynys, yn arbennig y cig, pysgod, bara, hufen iâ, caws a pherlysiau.

Mae’r ddwy ystafell wely en suite yn fawr gyda nenfydau cromennog, dodrefn derw, chwaraewyr DVD a theledu â sgrin fflat fawr, cwiltiau plu gwyddau moethus a dillad gwely o gotwm gwlad yr Aifft. Yn y ddwy ystafell, fe geir ystafelloedd cawod mawr y gellir cerdded i mewn iddynt.

Oriau agor

Oriau Agor yr Hydref • Dydd Llun i ddydd Gwener, ar gau 3pm - 6pm • Archebion bwyd ddiwethaf am 8pm ar ddydd Sul, dydd Llun a dydd Mawrth • Ar agor trwy'r dydd ar ddydd Sadwrn a dydd Sul

manylion cyswllt

Black Lion Inn
Llanfaethlu
Anglesey
Ffôn: 0+44 (0)1407 730718
Trydar :@Black_Lion_Inn
Ebost: blacklion.admin@blacklionanglesey.co.uk

Pethau eraill i'w gwneud

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

Atyniadau eraill

 • Parc Gwledig y Morglawdd Caergybi

  'Parc Gwledig y Morglawdd Caergybi'

  'Am ddiwrnod difyr yng nghefn gwlad hardd Ynys Môn, beth am ymweld â Pharc Morglawdd Caergybi? Mae wedi'i leoli wrth ymyl tref a phorthladd Caergybi - y porth celtaidd i...'

 • Tirwedd Ynys Lawd

  'Tirwedd Ynys Lawd'

  'Mae Ynys Lawd yn un o’r tirweddau mae’n rhaid ei weld. '

 • Bywyd Gwyllt Parc Gwledig y Morglawdd Caergybi

  'Bywyd Gwyllt Parc Gwledig y Morglawdd Caergybi'

  'Mae Parc Gwledig y Morglawdd wedi’i leoli o fewn milltir neu ddwy i ganol tref Caergybi, ac mae’n hawdd mynd yno ar hyd y briffordd sy’n dilyn yr arfordir heibio’r...'