MAP LLAWN +

Llwybr Arfordirol Ynys Môn - Llyn Rhos Ddu i Aberffraw

Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn yn datblygu llwybr hirbell sy’n dilyn cryn dipyn o forlin yr ynys. Mae’r llwybr yn addas ar gyfer cerddwyr yn bennaf, ond fel ellir mwynhau rhai rhannau ar gefn beic neu geffyl.

Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AoHNE) sy’n cynnwys 95% o’r arfordir. Mae’n pasio drwy dirwedd sy’n cynnwys cymysgedd o dir fferm, rhostir arfordirol, twyni, morfa heli, blaendraethau, clogwyni ac ambell i boced fach o goetir. Ymhlith y rhain y mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol (GNG).

Disgrifiadau llwybr a mapiau

Mae'r ynys wedi'i rhannu i mewn i 12 adran. I ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y daith gerdded yma, gweler y dogfennau i'w lawrlwytho isod.

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus.

Lawrlwythiadau

manylion cyswllt

Prosiect Llwybr Arfordirol Ynys Môn
Gwasanaethau Amgylchyddol a Thechnegol
Uned Hawliau Tramwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfa'r Cyngor
Llangefni
LL77 7TW
Ffôn: +44 (0)1248 752300
coastalpath@anglesey.gov.uk

Pethau eraill i'w gwneud

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

 • Traethau

  'Traethau'

  'Does dim yn well na threulio diwrnod yn ymlacio ar draeth! '

Atyniadau eraill

 • Llwybr Arfordirol Ynys Mon Aberffraw i Pontrhydybont

  'Llwybr Arfordirol Ynys Mon Aberffraw i Pontrhydybont'

  'Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn yn datblygu llwybr hirbell sy’n dilyn cryn dipyn o forlin yr ynys. '

 • Llwybr Arfordirol Ynys Mon Biwmares i Llanfairpwll

  'Llwybr Arfordirol Ynys Mon Biwmares i Llanfairpwll'

  'Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn yn datblygu llwybr hirbell sy’n dilyn cryn dipyn o forlin yr ynys. '

 • Llwybr Arfordirol Ynys Mon Caergybi i Porth Trwyn Llanfaethlu

  'Llwybr Arfordirol Ynys Mon Caergybi i Porth Trwyn Llanfaethlu'

  'Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn yn datblygu llwybr hirbell sy’n dilyn cryn dipyn o forlin yr ynys. '

 • Llwybr Arfordirol Ynys Mon Cemaes i Porth Amlwch

  'Llwybr Arfordirol Ynys Mon Cemaes i Porth Amlwch'

  'Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn yn datblygu llwybr hirbell sy’n dilyn cryn dipyn o forlin yr ynys. '

 • Llwybr Arfordirol Ynys Mon Llyn Rhos Ddu i Aberffraw

  'Llwybr Arfordirol Ynys Mon Llyn Rhos Ddu i Aberffraw'

  'Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn yn datblygu llwybr hirbell sy’n dilyn cryn dipyn o forlin yr ynys. '