MAP LLAWN +

Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Môn

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws

Atodir isod daflenni gyda map a disgrifiad o'r teithiau. Mae croeso i chi ddadlwytho a phrintio'r taflenni.

• Cylchdaith Beicio - Lôn Lâs Cefni
• Cylchdaith Beicio - Lôn Las Copr

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

 • Beicio Cymru

  'Beicio Cymru'

  'Mae Beicio Cymru yn gwmni sydd yn llogi beics ar Ynys Mon. '

 • Bywyd Gwyllt Afon Menai

  'Bywyd Gwyllt Afon Menai'

  'Culfor neu Afon Menai yw’r dyffryn tanddwr hudolus sy’n gwahanu Môn o dir mawr Gogledd Cymru. '

 • Bywyd Gwyllt Ynys Lawd

  'Bywyd Gwyllt Ynys Lawd'

  'Os ydych eisiau’r cyfle i brofi golygfa wefreiddiol o filoedd o adar môr yn nythu yn ystod y gwanwyn a’r haf, yna mae’n rhaid ymweld ag Ynys Lawd! '

Atyniadau eraill

 • Beicio

  'Beicio'

  'Pa ffordd well i fwynhau harddwch naturiol Ynys Môn nag ar gefn beic. '

 • Tirwedd Afon Menai

  'Tirwedd Afon Menai'

  'Afon Menai yw’r culfor sy’n gwahanu Ynys Môn oddi wrth dir mawr Gwynedd. Cysylltir â’r tir mawr gan Bont Grog Thomas Telford a Phont Britannia Robert Stephenson. '

 • Tirwedd Llyn Cefni

  'Tirwedd Llyn Cefni'

  'Yr ail lyn mwyaf o’r llynnoedd wedi eu gwneud â llaw dyn ar Ynys Môn yw Llyn Cefni a leolir yng nghanol yr ynys, tua milltir i’r gogledd o dref Llangefni. '

 • Uchafbwynt Bywyd Gwyllt Gwiwer goch

  'Uchafbwynt Bywyd Gwyllt Gwiwer goch'

  'Mae Môn yn gadarnle i’r wiwer goch, yr unig rywogaeth gynhenid o wiwerod sy’n y Deyrnas Unedig. '