MAP LLAWN +

Llynnon

Melin Llynnon, a adeiladwyd yn 1775, yw'r unig felin wynt weithredol yng Nghymru. Mae'n cynhyrchu blawd mal gwenith cyflawn yn defnyddio grawn organig.

Mae yma hefyd ddau dŷ crwn, sy'n nodweddiadol o fywyd ffermwyr yr Oes Haearn, tua 3000 o flynyddoedd yn ol.

 • Cerddwch Llwybr Llynnon (tua 2 filltir)
 • Adeiladwch eich lloches Oes Haearn gan ddefnyddio ein pecynnau Adeiladu Den.
 • Siop - yn gwerthu detholiad o nwyddau a gwaith crefft newydd a dyfeisgar
 • Parcio ar y safle
 • Digwyddiadau amrywiol drwy'r tymor

Nid yw Mill Howell, melin ddŵr gerllaw, ar agor i'r cyhoedd ac fel safle preifat nid yw dan ofal Cyngor Sir Ynys Môn.

Ni chaniateir cŵn ar y safle.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

 • Bwyd a Diod

  'Bwyd a Diod'

  'Mae Ynys Môn yn apelio i’r holl synhwyrau ac mae'n anodd dod o hyd i gyrchfan well i unrhyw un sy’n hoff o fwyd. '

Atyniadau eraill

 • Ble i aros

  'Ble i aros'

  'Mwy o wybodaeth am lefydd i aros ar Ynys Môn.'

 • Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon

  'Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon'

  'Mapiau a disgrifiadau o'r teithiau cefn glwad Ynys Môn. '