Llys Biwmares

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws


Mae Llys Biwmares yn un o adeiladau mwyaf diddorol Ynys Môn ac yn un o'r llysoedd hynaf ym Mhrydain.

Mae'r Llys yn 400 oed! Er iddo gael ei addasu yn yr 19eg ganrif, mae cymeriad hanfodol y llys yr un fath. Heddiw cynhelir achosion yma unwaith y flwyddyn.

Ar hyd y canrifoedd mae'r llys hwn wedi gweld pob math o achosion o flaen y fainc, yn amrywio o fan droseddau i lofruddiaeth.

1768 - Dygodd Hugh Hughes wyth caws a chwarter o gig eidion - fe'i chwipwyd yn gyhoeddys mewn pedair tref ar yr ynys.

1910 - Dedfrydwyd William Murphy i farwolaeth am iddo ladd ei gariad ar Ddydd Nadolig. Cafodd ei grogi yng Nghaernarfon.

Mae'r Llys yn fan sydd hyd heddiw yn eich gorfodi bron i sefyll ar eich traed a datgan yn uchel "DIEUOG!"

Meysydd parcio talu ac arddangos

Oriau agor

Ar agor bob dydd 10am i 5pm

Cyfleusterau

icon

Atyniad Ardystredig

icon

Amgueddfa Achrededig

cyfraddau

Oedolion £4.00
Pobl hyn £3.15
Plant £3.15
Grwp Oedolion (15 neu fwy) £3.80
Grwp hyn/Grwp plant (15neu fwy) £2.95
Teulu (4) £11.75

Ticad mynediad i'r Carchar a Llys,

Oedolion £8.40
Pobl hyn £6.90
Plant £6.90
Grwp Oedolion (15 neu fwy) £7.85
Grwp hyn/Grwp plant (15neu fwy) £6.70
Teulu (4) £26.20

manylion cyswllt

Stryd y Castell
Biwmares
LL58 8BP
Ffôn: +44 (0) 1248 810921

Lleoliad

Siop, Teithiau Sain, Parcio cyfagos.