MAP LLAWN +

Llys Biwmares

Mae Llys Biwmares yn un o adeiladau mwyaf diddorol Ynys Môn ac yn un o'r llysoedd hynaf ym Mhrydain.

Mae'r Llys yn 400 oed! Er iddo gael ei addasu yn yr 19eg ganrif, mae cymeriad hanfodol y llys yr un fath. Heddiw cynhelir achosion yma unwaith y flwyddyn.

Ar hyd y canrifoedd mae'r llys hwn wedi gweld pob math o achosion o flaen y fainc, yn amrywio o fan droseddau i lofruddiaeth.

1768 - Dygodd Hugh Hughes wyth caws a chwarter o gig eidion - fe'i chwipwyd yn gyhoeddys mewn pedair tref ar yr ynys.

1910 - Dedfrydwyd William Murphy i farwolaeth am iddo ladd ei gariad ar Ddydd Nadolig. Cafodd ei grogi yng Nghaernarfon.

Mae'r Llys yn fan sydd hyd heddiw yn eich gorfodi bron i sefyll ar eich traed a datgan yn uchel "DIEUOG!"

Oriau agor

Ar agor bob dydd 10.30-17.00

Cyfleusterau

Atyniad Ardystredig

Amgueddfa Achrededig

cyfraddau

Oedolion £4.00
Pobl hyn £3.15
Plant £3.15
Grwp Oedolion (15 neu fwy) £3.80
Grwp hyn/Grwp plant (15neu fwy) £2.95
Teulu (4) £11.75

Ticad mynediad i'r Carchar a Llys,

Oedolion £8.40
Pobl hyn £6.90
Plant £6.90
Grwp Oedolion (15 neu fwy) £7.85
Grwp hyn/Grwp plant (15neu fwy) £6.70
Teulu (4) £26.20

manylion cyswllt

Stryd y Castell
Biwmares
LL58 8BP
Ffôn: +44 (0) 1248 811691 neu (0) 1248 724444

Lleoliad

Siop, Teithiau Sain, Parcio cyfagos.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Bwyd a Diod

  'Bwyd a Diod'

  'Mae Ynys Môn yn apelio i’r holl synhwyrau ac mae'n anodd dod o hyd i gyrchfan well i unrhyw un sy’n hoff o fwyd. '

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Carchar Biwmares

  'Carchar Biwmares'

  'Dyma adeilad llawn atgofion a chyfrinachau trist, sy’n rhoi cipolwg rhyfeddol ar fyd y carcharor yn yr 1800au. '

 • Tirwedd Aberlleiniog Llangoed a Penmon

  'Tirwedd Aberlleiniog Llangoed a Penmon'

  'Mae Aberlleiniog, Llangoed a Penmon i gyd yn agos at ei gilydd yng nghornel de ddwyrain Ynys Môn. Gorchuddiwyd yr ardal gan goetir aeddfed, llydanddail yn bennaf, sy’n...'

 • Tirwedd Afon Menai

  'Tirwedd Afon Menai'

  'Afon Menai yw’r culfor sy’n gwahanu Ynys Môn oddi wrth dir mawr Gwynedd. Cysylltir â’r tir mawr gan Bont Grog Thomas Telford a Phont Britannia Robert Stephenson. '