MAP LLAWN +

NWVYC - North West Venturers Yacht Club

Mae'r NWVYC yn canolbwyntio ar deithiau hwylio i deuluoedd gyda'i gilydd o'i ganolfan ar Afon Menai. Mae ganddo raglen o ddigwyddiadau trwy gydol y tymor hwylio, sgyrsiau a digwyddiadau cymdeithasol yn ystod misoedd y gaeaf i helpu gyda symptomau ymwrthod.

Yn seiliedig ym Miwmares, rydym yn glwb hwylio a mordeithio gyda rhaglen fywiog o ddigwyddiadau a nosweithiau cymdeithasol. Mae'r Clwb Hwylio Gogledd Orllewin, a sefydlwyd dros 50 mlynedd yn ôl, bob amser wedi bod yn glwb 'teuluol' – gyda mwy o ddiddordeb mewn barbiciw ar y traeth ar ddiwedd diwrnod y fordaith na hwyliau Kevlar a phrotest baneri. Mae'r rhan fwyaf o benwythnosau yn ystod y tymor yn cynnwys Rhaglen fordaith - yn aml gyda pharti yn y gyrchfan ar gyfer plant o bob oed. Mae'r ras achlysurol wedi'i gynllunio i wella sgiliau trin cwch dan hwyl na thlysau diogel - er bod gennym ychydig o hynny.

manylion cyswllt

NWVYC - North West Venturers Yacht Club
Gallows Point
Biwmares
LL58 8YL
Ffôn: +44 (0)1248 810023
Gwe: http://www.nwvyc.org.uk/

Pethau eraill i'w gwneud

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon

  'Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon'

  'Mapiau a disgrifiadau o'r teithiau cefn glwad Ynys Môn. '