MAP LLAWN +

Oriel Ynys Môn

O ganlyniad i bryderon iechyd y cyhoedd, rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau’r holl adeiladau nad ydynt yn rhai hanfodol o 5pm, Dydd Iau, 19 Mawrth.

Bydd Oriel Ynys Môn, Llangefni yn cau i’r cyhoedd tan yr hysbysir fel arall.

Mae'r Oriel Hanes yn eich gwahodd i aros am ysbaid er mwyn gwerthfawrogi hanes Ynys Môn a'i phobl, ei datblygiad, ei threftadaeth a'i chynefinoedd.

Yn ystod Haf 2008 cafodd Oriel Ynys Môn y fraint o agor drysau i’w horiel newydd - Oriel Kyffin Williams, digwyddiad oedd yn hir ddisgwyliedig ym myd y celfyddydau. Cafodd yr oriel £1.5m newydd ei hagor yn swyddogol gan y Fonesig Môn gyda gwesteion o bob cwr o Gymru a’r Deyrnas Unedig yn ymgynnull ar gyfer y dathliad.

Mae gan Oriel Kyffin Williams raglen ddeinamig a newidiadol o arddangosfeydd yn cwmpasu gwaith yr artist. Mae’r arddangosfeydd yn amrywio o gasgliadau creiddiol Oriel Ynys Môn i gasgliadau a fenthycwyd gan sefydliadau ac unigolion.

Am fanylion pellach gweler ein safle treftadaeth.

Cyfleusterau

Atyniad Ardystredig

Amgueddfa Achrededig

Lawrlwythiadau

manylion cyswllt

Oriel Ynys Môn
Llangefni

Digwyddiadau trwy'r flwyddyn
Am fwy o wybodaeth:
Ffôn: +44 (0)1248 724444
Gwe: www.orielynysmon.info
ebost: oriel@ynysmon.gov.uk

Atyniadau eraill

  • Castell Biwmares

    'Castell Biwmares'

    'Biwmares oedd yr olaf o’i gestyll ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Mae'n dechnegol berffaith ac ar ffurf “muriau o fewn muriau”.'

  • Carchar Biwmares

    'Carchar Biwmares'

    'Dyma adeilad llawn atgofion a chyfrinachau trist, sy’n rhoi cipolwg rhyfeddol ar fyd y carcharor yn yr 1800au. '