MAP LLAWN +

Oriel Ynys Môn

Mae'r Oriel Hanes yn eich gwahodd i aros am ysbaid er mwyn gwerthfawrogi hanes Ynys Môn a'i phobl, ei datblygiad, ei threftadaeth a'i chynefinoedd.

Yn ystod Haf 2008 cafodd Oriel Ynys Môn y fraint o agor drysau i’w horiel newydd - Oriel Kyffin Williams, digwyddiad oedd yn hir ddisgwyliedig ym myd y celfyddydau. Cafodd yr oriel £1.5m newydd ei hagor yn swyddogol gan y Fonesig Môn gyda gwesteion o bob cwr o Gymru a’r Deyrnas Unedig yn ymgynnull ar gyfer y dathliad.

Mae gan Oriel Kyffin Williams raglen ddeinamig a newidiadol o arddangosfeydd yn cwmpasu gwaith yr artist. Mae’r arddangosfeydd yn amrywio o gasgliadau creiddiol Oriel Ynys Môn i gasgliadau a fenthycwyd gan sefydliadau ac unigolion.

Am fanylion pellach gweler ein safle treftadaeth.

Cyfleusterau

Atyniad Ardystredig

Amgueddfa Achrededig

Lawrlwythiadau

manylion cyswllt

Oriel Ynys Môn
Llangefni

Digwyddiadau trwy'r flwyddyn
Am fwy o wybodaeth:
Ffôn: +44 (0)1248 724444
Gwe: www.orielynysmon.info
ebost: [email protected]

Atyniadau eraill

 • Ble i aros

  'Ble i aros'

  'Mwy o wybodaeth am lefydd i aros ar Ynys Môn.'

 • Castell Biwmares

  'Castell Biwmares'

  'Biwmares oedd yr olaf o’i gestyll ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Mae'n dechnegol berffaith ac ar ffurf “muriau o fewn muriau”.'

 • Carchar Biwmares

  'Carchar Biwmares'

  'Dyma adeilad llawn atgofion a chyfrinachau trist, sy’n rhoi cipolwg rhyfeddol ar fyd y carcharor yn yr 1800au. '