Parc Gwledig y Morglawdd, Caergybi

Am ddiwrnod difyr yng nghefn gwlad hardd Ynys Môn, beth am ymweld â Pharc Morglawdd Caergybi? Mae wedi'i leoli wrth ymyl tref a phorthladd Caergybi - y porth celtaidd i Iwerddon.

Mae'r parc yn rhoi blas ar holl brydferthwch, hanes ac apêl naturiol Ynys Môn - a hynny o fewn un safle. Mae gan y parc lawer i'w gynnig:

Arddangosfeydd - gallwch ganfod mwy am fywyd gwyllt a hanes diwydiannol y parc gwledig yn y ganolfan wybodaeth ac yn yr arddangosfeydd awyr agored.

Llyn Llwynog - lle gallwch chi bysgota a gwylio'r cychod bach neu ymlacio yng nghwmni'r ieir dŵr a'r hwyaid gwylltion.

Yr Arfordir Creigiog - mwynhewch y golygfeydd trawiadol wrth grwydro yn yr eithin a'r grug. .

Bywyd gwyllt - gwyliwch y brain coesgoch a'r hebogau tramor wrth iddyn nhw hedfan uwchben yr hen chwarel.

Cerdded - mae yma amrywiaeth o lwybrau i gerddwyr ar bob lefel, gan gynnwys mynediad i Mynydd Twr ac Ynys Lawd.

Cafodd Parc Gwledig Morglawdd Caergybi ei agor ym 1990 ac mae wedi'i leoli ar safle hen chwarel. O'r chwarel hon y cafwyd y cerrig i adeiladu morglawdd Caergybi sy'n 2.3km o hyd - y morglawdd hiraf yn Ewrop gafodd ei adeiladu rhwng 1846 a 1873. Mae'r parc yn cael ei reoli gan Gwasanaeth Cefn Gwlad Cyngor Sir Ynys Môn.

Caffi'r Parc

Gweler gwefan Caffi'r Parc.

Toiledau

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus

Her Cyfeiriannu ym Mharc Gwledig Morglawdd, Caergybi

Beth am roi cynnig ar y cwrs cyfeiriannu ym Mharc Gwledig y Morglawdd Caergybi?

Beth am roi cynnig ar y cwrs cyfeiriannu ym Mharc Gwledig y Morglawdd Caergybi?

Yr holl sydd angen ei wneud yw lawrlwytho ac argraffu’r adnoddau isod ac ewch ati! Nid oes angen archebu lle ac mae’n rhad ac am ddim!

Lawrlwythiadau

Efallai na fydd y dogfennau yma yn hygyrch.

icon Teithlen: Morglawdd - Ynys Lawd - Rhoscolyn - Llynnoedd Fali PDF File

manylion cyswllt

Adran Amgylchedd a Technegol
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn/br> LL77 7TW
Ffôn: Derbynfa: +44 (0)1248 752428
Ffacs: +44 (0)1248 752412
Email: cynllunio@ynysmon.gov.uk

Lleoliad

Lleoliad - Caergybi Ffôn: +44 (0)1248 752428 neu +44 (0)1407 760530 Cyfeirnod grid: Map OS 114: SH2283 Côd post agosaf: LL65 1YG Map OS 114: SH2283 Ffôn: +44 (0)1248 752428 neu +44 (0)1407 760530