Porth Dafarch

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws


Wedi’i leoli yn ddelfrydol ar ffordd yr arfordir rhwng Bae Trearddur a Chaergybi , mae Porth Dafarch yn gildraeth tywodlyd hardd wedi’i amgylchynu gan bentir creigiog, yn ddelfrydol ar gyfer diwrnod i'r teulu. Ceir cyfleusterau anabl ardderchog a ramp llithrfa gyfleus ar y traeth.

Traeth beicio - gyfeillgar sy'n boblogaidd gyda deifwyr sgwba a chanŵ-wyr môr, mae Porth Dafarch yn cynnig mwy na chestyll tywod a thorheulo.

Gweler rhestr o toiledau cyhoeddus.

Ceir rhestr o doiledau sydd ar gael yny gymuned drwy Cynllun Grant Toiledau Cymru.

manylion cyswllt

Cyfeirnod Grid: SH 23415 80046 Côd post agosaf: LL65 2LS