MAP LLAWN +

Porth Swtan

Mae Porth Swtan yn draeth hardd gwledig digyffwrdd gyda thywod a cherrig wedi’i ymylu gyda phyllau creigiog. Ceir chlogwyni a mynediad ar hyd llwybr serth o'r pentref a all achosi anhawster i bobl gydag anabledd.

Mae nofio, hwylio, pysgota a syrffio i gyd yn weithgareddau poblogaidd.

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus

Ceir rhestr o doiledau sydd ar gael yny gymuned drwy Cynllun Grant Toiledau Cymru.

manylion cyswllt

Cyfeirnod Grid: SH 30120 89374
Côd post agosaf: LL65 4EU

Pethau eraill i'w gwneud

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon

  'Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon'

  'Mapiau a disgrifiadau o'r teithiau cefn glwad Ynys Môn. '