MAP LLAWN +

Rhosneigr Boatowners Sailing Club

Mae'r RBA yn awyddus i annog a datblygu chwaraeon dŵr yn Rhosneigr yn bennaf trwy rasys hwylio a gynhelir ym mis Awst. Mae ein gweithgareddau hwylio yn cael eu cynllunio i annog aelodau iau a phlant i fwynhau rasio yn ddiogel mewn amgylchedd cyfeillgar.

Mae aelodaeth yn cynnwys trigolion Rhosneigr ac ymwelwyr rheolaidd Rhosneigr. Rhoddir pwyslais mawr ar weithgareddau traeth ar gyfer teuluoedd gan gynnwys prawning, cystadlaethau cestyll tywod a gemau traeth eraill. Nid oes gan Gymdeithas unrhyw staff cyflogedig ac maent yn gweithredu trwy aelodau sy'n gwirfoddoli i drefnu gwahanol weithgareddau.

Rydym bob amser yn hapus i groesawu aelodau newydd sy'n treulio amser yn Rhosneigr ac am i'w teuluoedd fwynhau gwyliau glan môr diogel a chyfeillgar.

Rydym yn glwb cyfeillgar teuluol. Wedi'i leoli mewn bae bychan, mae'n fan diogel ar gyfer llongwyr iau a dechreuwyr ond eto yn sialens i'r rhai profiadol.

manylion cyswllt

Rhosneigr Boatowners Sailing Club
Castle
Rhosneigr
LL64 5UZ
Ffôn: +44 (0)1244 570402
Gwe: http://www.rba.uk.net/

Pethau eraill i'w gwneud

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

Atyniadau eraill

 • Holyhead Sailing Club

  'Holyhead Sailing Club'

  'Mae’r clwb yn cynnal rasys ar bob lefel i gychod hwylio, cychod cel squib a chategoriau dingi yn cynnwys Toppers, ac mae fflyd criwsio fawr.'

 • Royal Anglesey Yacht Club

  'Royal Anglesey Yacht Club'

  'Rydym yn rasio nifer o wahanol ddosbarthiadau o gychod, fel y Fife One Design, a'r Menai Strait One Design sy'n unigryw i'r clwb.'