Rhosneigr Boatowners Sailing Club

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws


Mae'r RBA yn awyddus i annog a datblygu chwaraeon dŵr yn Rhosneigr yn bennaf trwy rasys hwylio a gynhelir ym mis Awst. Mae ein gweithgareddau hwylio yn cael eu cynllunio i annog aelodau iau a phlant i fwynhau rasio yn ddiogel mewn amgylchedd cyfeillgar.

Mae aelodaeth yn cynnwys trigolion Rhosneigr ac ymwelwyr rheolaidd Rhosneigr. Rhoddir pwyslais mawr ar weithgareddau traeth ar gyfer teuluoedd gan gynnwys prawning, cystadlaethau cestyll tywod a gemau traeth eraill. Nid oes gan Gymdeithas unrhyw staff cyflogedig ac maent yn gweithredu trwy aelodau sy'n gwirfoddoli i drefnu gwahanol weithgareddau.

Rydym bob amser yn hapus i groesawu aelodau newydd sy'n treulio amser yn Rhosneigr ac am i'w teuluoedd fwynhau gwyliau glan môr diogel a chyfeillgar.

Rydym yn glwb cyfeillgar teuluol. Wedi'i leoli mewn bae bychan, mae'n fan diogel ar gyfer llongwyr iau a dechreuwyr ond eto yn sialens i'r rhai profiadol.

manylion cyswllt

Rhosneigr Boatowners Sailing Club
Castle
Rhosneigr
LL64 5UZ
Ffôn: +44 (0)1244 570402
Gwe: http://www.rba.uk.net/