MAP LLAWN +

Tirwedd - Llyn Cefni

Yr ail lyn mwyaf o’r llynnoedd wedi eu gwneud â llaw dyn ar Ynys Môn yw Llyn Cefni a leolir yng nghanol yr ynys, tua milltir i’r gogledd o dref Llangefni. Codwyd argae ar yr Afon Cefni yn y 1940au, gan greu cronfa ddŵr i gyflenwi dŵr yfed i’r ynys.

Ar hyn o bryd mae rheilffordd segur a alwyd yn Lein Amlwch yn torri’r llyn yn ddwy. Roedd y rheilffordd hon yn ymestyn o Borth Amlwch i bentref Gaerwen ble roedd yn ymuno â’r brif reilffordd. Mae Cymdeithas Bysgota Cefni, a sefydlwyd yn 1952 yn rheoli’r gronfa fel pysgodfa, gyda rhan o’r hanner gogledd ddwyreiniol yn cael ei rheoli fel gwarchodfa natur. Mae dwy brif afon yn llifo i mewn i Lyn Cefni: Afon Frogwy ar yr ochr orllewinol ac Afon Erddreiniog ar yr ochr ogledd ddwyreiniol. Mae’r afon hon yn cysylltu’r llyn â Chors Erddreiniog sy’n Warchodfa Natur Genedlaethol, ac yn ardal cors galchog bwysig. Mae’n hawdd cyrraedd y llyn wrth ddefnyddio llwybr beicio Lôn Las Cefni o Nant y Pandy yn Llangefni, ac mae’n rhannu wrth yr argae ble mae’r afon erbyn hyn yn tarddu. Fel arall mae meysydd parcio wedi’u lleoli ym mhendraw de-orllewin a gogledd ddwyrain y llyn.

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus

Ceir rhestr o doiledau sydd ar gael yny gymuned drwy Cynllun Grant Toiledau Cymru.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

Atyniadau eraill

 • Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon

  'Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon'

  'Mapiau a disgrifiadau o'r teithiau cefn glwad Ynys Môn. '

 • Oriel Ynys Môn

  'Oriel Ynys Môn'

  'Mae'r Oriel Hanes yn eich gwahodd i aros am ysbaid er mwyn gwerthfawrogi hanes Ynys Môn.'