MAP LLAWN +

Tirwedd - Rhoscolyn

Mae Rhoscolyn i’w weld yng nghornel de orllewin Ynys Cybi, yn edrych allan dros Fôr Iwerddon i gyfeiriad Pen Llŷn. Nodwedd ddiffiniol y tirwedd yma yw’r arfordir creigiog, dramatig. Mae nifer o gilfachau a childraethau, a llawer o ynysoedd bach alltraeth, gan gynnwys Ynysoedd y Gwylanod ble y saif Goleudwr Rhoscolyn -  goleuadau llywio mordwyo a adeiladwyd i rybuddio llongau rhag y creigiau peryglus.

Mae arfordir Rhoscolyn yn enwog am ei bar o fwâu naturiol trawiadol a gerfiwyd o’r clogwyni. Bwa Du a Bwa Gwyn yw eu henwau. Ar fan deheuol eithaf arfordir Rhoscolyn ceir traeth cysgodol Borthwen gyda’i dywod aur. Mae rhai o adar magu mwyaf nodedig yr ardal yn cynnwys y frân goesgoch, yr hebog tramor, y fulfran werdd, y gigfran a’r cudyll coch. Mae ardaloedd o rostir a phrysgwydd yn cynnal poblogaethau o glochdar y cerrig, y llwydfron a thinwen y garn. Mae mynediad ar hyd Llwybr Arfordirol Môn o Drearddur neu o’r maes parcio yn Borthwen. Mae hefyd nifer o lwybrau yn croesi’r rhan hon o Ynys Cybi o’r gorllewin i’r dwyrain tuag at y Môr Mewndirol. Mae llwybrau ar hyd y clogwyni yn eich cymryd o gwmpas y pentir, gyda digon o gyfle i edmygu ffurfiadau plyg, cymhleth y creigiau. Mae hefyd yn werth edrych am forloi llwyd a welir yn aml yn yr ardal hon.

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus

Ceir rhestr o doiledau sydd ar gael yny gymuned drwy Cynllun Grant Toiledau Cymru.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

 • Beicio

  'Beicio'

  'Pa ffordd well i fwynhau harddwch naturiol Ynys Môn nag ar gefn beic. '

 • Daeraeg

  'Daeraeg'

  'Mae’r golygfeydd trawiadol a’r tirweddau creigiog anghyffredin sy’n nodweddu Ynys Môn yn unigryw i’r ynys. '

Atyniadau eraill

 • Goleudy Ynys Lawd

  'Goleudy Ynys Lawd'

  'Fel un o'r safleoedd harddaf a mwyaf cyffrous ar Ynys Môn. '

 • Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon

  'Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon'

  'Mapiau a disgrifiadau o'r teithiau cefn glwad Ynys Môn. '