MAP LLAWN +

Tirwedd - Ynys Lawd

Mae Ynys Lawd yn un o’r tirweddau mae’n rhaid ei weld. Mae ar Ynys Cybi a hwn yw man mwyaf gorllewinol Ynys Môn, tua 3 milltir o Gaergybi. Mae’r clogwyni ar Ynys Lawd yn cynnal cytrefi mawr o adar môr. Mae’n bosibl eu gweld o arsyllfa Tŵr Elin sydd ym mherchnogaeth y Gymdeithas Gwarchod Adar. Mae gan y warchodfa hefyd ganolfan ymwelwyr a chaffi a digon o le parcio.

Mae gan yr ardal forlun rhyfeddol, gyda golygfeydd godidog o Ben Llŷn ac Ynys Enlli. Mae hyd yn oed yn bosibl i weld mynyddoedd Wicklow yn Iwerddon ar ddiwrnod clir! Gellir gweld y clogwyni môr aruthrol sy’n 300 troedfedd neu’n 100m o uchder o’r llwybr sy’n arwain at y goleudy. Credir fod y ffurfiannau creigiau plyg a ffawtiedig yn dod o gyfnod Cambriaidd, er bod eu gwreiddiau wedi bod yn bwnc llawer o ddadlau dros y blynyddoedd. Mae’r ardal yn cynnwys llawer o safleoedd archaeolegol diddorol, gan gynnwys cytiau crynion Tŷ Mawr sy’n cynnwys 8 o ffermydd bach, yn dyddio o ryw 4000 o flynyddoedd yn ôl. Mae yma hefyd systemau caeau diddorol sy’n amlwg ar y pentir i dde ddwyrain Ynys Lawd. 

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus

Ceir rhestr o doiledau sydd ar gael yny gymuned drwy Cynllun Grant Toiledau Cymru.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon

  'Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon'

  'Mapiau a disgrifiadau o'r teithiau cefn glwad Ynys Môn. '

 • Goleudy Ynys Lawd

  'Goleudy Ynys Lawd'

  'Fel un o'r safleoedd harddaf a mwyaf cyffrous ar Ynys Môn. '

 • Tirwedd Rhoscolyn

  'Tirwedd Rhoscolyn'

  'Mae Rhoscolyn i’w weld yng nghornel de orllewin Ynys Cybi, yn edrych allan dros Fôr Iwerddon i gyfeiriad Pen Llŷn. '