Tirwedd - Ynys Lawd

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws


Mae Ynys Lawd yn un o’r tirweddau mae’n rhaid ei weld. Mae ar Ynys Cybi a hwn yw man mwyaf gorllewinol Ynys Môn, tua 3 milltir o Gaergybi. Mae’r clogwyni ar Ynys Lawd yn cynnal cytrefi mawr o adar môr. Mae’n bosibl eu gweld o arsyllfa Tŵr Elin sydd ym mherchnogaeth y Gymdeithas Gwarchod Adar. Mae gan y warchodfa hefyd ganolfan ymwelwyr a chaffi a digon o le parcio.

Mae gan yr ardal forlun rhyfeddol, gyda golygfeydd godidog o Ben Llŷn ac Ynys Enlli. Mae hyd yn oed yn bosibl i weld mynyddoedd Wicklow yn Iwerddon ar ddiwrnod clir! Gellir gweld y clogwyni môr aruthrol sy’n 300 troedfedd neu’n 100m o uchder o’r llwybr sy’n arwain at y goleudy. Credir fod y ffurfiannau creigiau plyg a ffawtiedig yn dod o gyfnod Cambriaidd, er bod eu gwreiddiau wedi bod yn bwnc llawer o ddadlau dros y blynyddoedd. Mae’r ardal yn cynnwys llawer o safleoedd archaeolegol diddorol, gan gynnwys cytiau crynion Tŷ Mawr sy’n cynnwys 8 o ffermydd bach, yn dyddio o ryw 4000 o flynyddoedd yn ôl. Mae yma hefyd systemau caeau diddorol sy’n amlwg ar y pentir i dde ddwyrain Ynys Lawd. 

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus