MAP LLAWN +

Traeth Bae Trearddur

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws

Traeth tywodlyd yn ymestyn i'r môr . Pyllau glan môr a llithrfeydd. Mae gan y traeth hwn ardal ymdrochi a ddiogelir gan bwiau.

Caffis , cyfleusterau tai bach ( gan gynnwys rhai anabl ), meysydd parcio a gwasanaeth warden.

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus

Ceir rhestr o doiledau sydd ar gael yny gymuned drwy Cynllun Grant Toiledau Cymru.

manylion cyswllt

Cyfeirnod Grid: SH 25536 79044
Côd post agosa: LL65 2YR

Pethau eraill i'w gwneud

 • Porth Dafarch

  'Porth Dafarch'

  'Wedi’i leoli yn ddelfrydol ar ffordd yr arfordir rhwng Bae Trearddur a Chaergybi, mae Porth Dafarch yn gildraeth tywodlyd hardd wedi’i amgylchynu gan bentir creigiog ,...'

 • Porth Swtan

  'Porth Swtan'

  'Mae Porth Swtan yn draeth hardd gwledig digyffwrdd gyda thywod a cherrig wedi’i ymylu gyda phyllau creigiog. '

Atyniadau eraill

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'