Traeth Bae Trearddur

Traeth tywodlyd yn ymestyn i'r môr . Pyllau glan môr a llithrfeydd. Mae gan y traeth hwn ardal ymdrochi a ddiogelir gan bwiau.

Caffis , cyfleusterau tai bach ( gan gynnwys rhai anabl ), meysydd parcio a gwasanaeth warden.

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus

Meysydd parcio talu ac arddangos

manylion cyswllt

Cyfeirnod Grid: SH 25536 79044
Côd post agosa: LL65 2YR