MAP LLAWN +

Traeth Benllech

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws

Benllech yw un o draethau mwyaf poblogaidd yr ynys gyda thywod euraidd cain a dyfroedd glas clir sydd yn eithriadol o ddiogel ar gyfer ymdrochi a phadlo.

Mae cyfleusterau ardderchog i bobl anabl  gyda mynediad ar gyfer pramiau ac ymwelwyr anabl.

Ar lanw isel, mae'r tywod yn ymestyn am filltiroedd gan gynnig  digon o le i blant ifanc chwarae neu i fynd am dro.

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus

Ceir rhestr o doiledau sydd ar gael yny gymuned drwy Cynllun Grant Toiledau Cymru.

manylion cyswllt

Cyfeirnod grid: SH 52292 82481
Côd post agosaf: LL74 8QE

Galeri

Pethau eraill i'w gwneud

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Porth Swtan

  'Porth Swtan'

  'Mae Porth Swtan yn draeth hardd gwledig digyffwrdd gyda thywod a cherrig wedi’i ymylu gyda phyllau creigiog. '

 • Traeth Bae Trearddur

  'Traeth Bae Trearddur'

  'Traeth tywodlyd yn ymestyn i'r môr.'

 • Traeth Benllech

  'Traeth Benllech'

  'Benllech yw un o draethau mwyaf poblogaidd yr ynys gyda thywod euraidd cain a dyfroedd glas clir sydd yn eithriadol o ddiogel ar gyfer ymdrochi a phadlo.'

 • Traeth Llanddwyn

  'Traeth Llanddwyn'

  'Yn Enwog fel un o'r traethau gorau ym Mhrydain , mae Llanddwyn gyda’I dwyni tywod trawiadol yn cynnig golygfeydd godidog o Barc Cenedlaethol Eryri , Caemarfon a...'