Traeth Llanddona

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws


Mae'r traeth hir tywodlyd yma wedi ei leoli ym mhen dwyreiniol Traeth Coch , ac mae'n wych ar gyfer ymdrochi , padlo , traeth gribo a cherdded . Er ei fod yn cynnig cyfleusterau sylfaenol , gan gynnwys toiledau a chaffi traeth, mae’r rhan fwyaf o ymwelwyr yn teithio i bentref cyfagos Llanddona neu I dref Biwmares am ddewis ehangach.

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus

Ceir rhestr o doiledau sydd ar gael yny gymuned drwy Cynllun Grant Toiledau Cymru.

Meysydd parcio talu ac arddangos

manylion cyswllt

Cyfeirnod Grid: SH 57159 80863
Côd post agosaf: LL58 8UW