Bae Llanddwyn

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws


Yn Enwog fel un o'r traethau gorau ym Mhrydain , mae Llanddwyn gyda’i dwyni tywod trawiadol yn cynnig golygfeydd godidog o Barc Cenedlaethol Eryri , Caemarfon a Phenrhyn Llyn.

Ceir llwybr sy’n arwain trwy'r bryniau glaswelltog o'r traeth i'r warchodfa natur ar Ynys Llanddwyn a mae gan y goedwig gyfagos rwydwaith ardderchog o lwybrau troed. Mae safle hanesyddol Ynys Llanddwyn yn werth ymweld.

Maent ymhlith y gorau o Draethau Ynys Môn. Os ydych am dreulio amser ar rai o'n traethau yn ystod eich gwyliau, gall y traeth hwn gynnig cymaint i chi.

O dorheulo, ymdrochi, hwylfyrddio, barcud-syrffio, pysgota i rhamant Celtic hynafol. Mae hyn i gyd yma, yn aros amdanoch.

Meysydd parcio talu ac arddangos

manylion cyswllt

Cyfeirnod Grid: SH 39876 63552
Côd post agosaf: LL61 6SG

Galeri