MAP LLAWN +

Bae Llanddwyn

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws

Yn Enwog fel un o'r traethau gorau ym Mhrydain , mae Llanddwyn gyda’i dwyni tywod trawiadol yn cynnig golygfeydd godidog o Barc Cenedlaethol Eryri , Caemarfon a Phenrhyn Llyn.

Ceir llwybr sy’n arwain trwy'r bryniau glaswelltog o'r traeth i'r warchodfa natur ar Ynys Llanddwyn a mae gan y goedwig gyfagos rwydwaith ardderchog o lwybrau troed. Mae safle hanesyddol Ynys Llanddwyn yn werth ymweld.

Maent ymhlith y gorau o Draethau Ynys Môn. Os ydych am dreulio amser ar rai o'n traethau yn ystod eich gwyliau, gall y traeth hwn gynnig cymaint i chi.

O dorheulo, ymdrochi, hwylfyrddio, barcud-syrffio, pysgota i rhamant Celtic hynafol. Mae hyn i gyd yma, yn aros amdanoch.

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus

Ceir rhestr o doiledau sydd ar gael yny gymuned drwy Cynllun Grant Toiledau Cymru.

manylion cyswllt

Cyfeirnod Grid: SH 39876 63552
Côd post agosaf: LL61 6SG

Galeri

Pethau eraill i'w gwneud

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Traeth Llanddona

  'Traeth Llanddona'

  'Mae'r traeth hir tywodlyd yma wedi ei leoli ym mhen dwyreiniol Traeth Coch , ac mae'n wych ar gyfer ymdrochi , padlo , traeth gribo a cherdded. '