MAP LLAWN +

Traeth Rhosneigr

Mae Rhosneigr wedi enill gwobrau glan mor gwledig yr arfordir glas.

Mae yno ddau draeth tywod llydan, Traeth Crugyll a Thraeth Llydan, ac mae’n ganolfan boblogaidd ar gyfer pob math o chwaraeon dŵr.

Gerllaw mae Llyn Maelog lle mae llwybr pren yn galluogi mynediad i bawb sydd am wylio natur. 

I weld rhestr a map o doiledau cyhoeddus ar Ynys Môn, gweler safle we Cyngor Sir Ynys Môn - toiledau cyhoeddus

Ceir rhestr o doiledau sydd ar gael yny gymuned drwy Cynllun Grant Toiledau Cymru.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Traethau

  'Traethau'

  'Does dim yn well na threulio diwrnod yn ymlacio ar draeth! '

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Traeth Bae Trearddur

  'Traeth Bae Trearddur'

  'Traeth tywodlyd yn ymestyn i'r môr.'

 • Traeth Benllech

  'Traeth Benllech'

  'Benllech yw un o draethau mwyaf poblogaidd yr ynys gyda thywod euraidd cain a dyfroedd glas clir sydd yn eithriadol o ddiogel ar gyfer ymdrochi a phadlo.'

 • Traeth Llanddona

  'Traeth Llanddona'

  'Mae'r traeth hir tywodlyd yma wedi ei leoli ym mhen dwyreiniol Traeth Coch , ac mae'n wych ar gyfer ymdrochi , padlo , traeth gribo a cherdded. '

 • Traeth Llanddwyn

  'Traeth Llanddwyn'

  'Yn Enwog fel un o'r traethau gorau ym Mhrydain , mae Llanddwyn gyda’I dwyni tywod trawiadol yn cynnig golygfeydd godidog o Barc Cenedlaethol Eryri , Caemarfon a...'

 • Porth Dafarch

  'Porth Dafarch'

  'Wedi’i leoli yn ddelfrydol ar ffordd yr arfordir rhwng Bae Trearddur a Chaergybi, mae Porth Dafarch yn gildraeth tywodlyd hardd wedi’i amgylchynu gan bentir creigiog ,...'