MAP LLAWN +

Treftadaeth Menai – Arddangosfa Pontydd Menai

Mae’r amgueddfa gymunedol hon yn adrodd hanes croesi’r Fenai ac yn dathlu’r ddwy bont fyd enwog a’r peirianwyr a’u hadeiladodd.

Gallwch weld arteffactau o’r pontydd gwreiddiol, gwylio ffilm ar hanes eu hadeiladu, rhoi cynnig ar adeiladu pont neu roi prawf at eich gwybodaeth drwy gymryd rhan mewn cwis, ymestyn eich ymweliad gyda thaith gerdded dros y Bont Grog ac oddi tani neu chwilio am y llewod ar Bont Britannia a dysgu pam mae’r Fenai mor bwysig i fywyd gwyllt.

Ar agor bob dydd Mercher a dydd Iau, Ebrill-Hydref rhwng 10am – 5pm
Y tu allan i oriau agor arferol, rydym yn hapus i groesawu grwpiau o 10 neu fwy; cysylltwch gyda’r swyddfa os gwelwch yn dda i drafod eich ymweliad.

Am ychwaneg o wybodaeth, ewch i’n gwefan o’r gwelwch yn dda.

manylion cyswllt

Treftadaeth Menai Centre
Mona Road
Porthaethwy
Ynys Môn
LL59 5EA
Ebost: info@menaiheritage.org.ukhttp://menaibridges.co.uk/

Pethau eraill i'w gwneud

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

 • Teulu

  'Teulu'

  'Y rhan orau o unrhyw ymweliad ag Ynys Môn yw gwybod y bydd gan bob aelod o’r teulu atgofion gwych i’w rhannu. '

 • Trefi

  'Trefi'

  'Trefi a phentrefi diddorol sy’n werth ymweld â nhw.'

Atyniadau eraill

 • Tirwedd Afon Menai

  'Tirwedd Afon Menai'

  'Afon Menai yw’r culfor sy’n gwahanu Ynys Môn oddi wrth dir mawr Gwynedd. Cysylltir â’r tir mawr gan Bont Grog Thomas Telford a Phont Britannia Robert Stephenson. '

 • Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon

  'Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon'

  '10 taith gerdded cylchol arfordirol i chi ei mwynhau. '