Uchafbwynt Bywyd Gwyllt - Gwiwer goch

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws


Mae Môn yn gadarnle i’r wiwer goch, yr unig rywogaeth gynhenid o wiwerod sy’n y Deyrnas Unedig.  Gellir gweld yr anifeiliaid bach hudol yma yng Nghoed Llwydiarth, ger Pentraeth ac yng Nghoedwig Niwbwrch, yn ogystal ag yn y coedydd sydd ar lannau’r Fenai ble maent yn aml yn ymddangos mewn gerddi i gael bwyd o fwydwyr adar.  Mae gwiwerod coch Môn yn dal i fod yn ganolbwynt ymdrechion i’w gwarchod ac i gynyddu maint y boblogaeth. Gwneir hyn drwy gyfuniad o wella cynefin, codi ymwybyddiaeth a gwaith gyda’r gymuned leol, a drwy reoli niferoedd y gwiwerod llwyd ar yr ynys.