MAP LLAWN +

Uchafbwynt Bywyd Gwyllt - Gwiwer goch

Mae Môn yn gadarnle i’r wiwer goch, yr unig rywogaeth gynhenid o wiwerod sy’n y Deyrnas Unedig.  Gellir gweld yr anifeiliaid bach hudol yma yng Nghoed Llwydiarth, ger Pentraeth ac yng Nghoedwig Niwbwrch, yn ogystal ag yn y coedydd sydd ar lannau’r Fenai ble maent yn aml yn ymddangos mewn gerddi i gael bwyd o fwydwyr adar.  Mae gwiwerod coch Môn yn dal i fod yn ganolbwynt ymdrechion i’w gwarchod ac i gynyddu maint y boblogaeth. Gwneir hyn drwy gyfuniad o wella cynefin, codi ymwybyddiaeth a gwaith gyda’r gymuned leol, a drwy reoli niferoedd y gwiwerod llwyd ar yr ynys. 

Pethau eraill i'w gwneud

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

Atyniadau eraill

 • Bywyd Gwyllt Coedwig a Chwningar Niwbwrch

  'Bywyd Gwyllt Coedwig a Chwningar Niwbwrch'

  'Mae Coedwig a Chwningar Niwbwrch yn ffurfio cornel fwyaf deheuol Ynys Môn wedi eu lleoli rhwng Afon Braint ac Afon Cefni gyda’i aber eang. '

 • Tirwedd Coedwig a Chwningar Niwbwrch

  'Tirwedd Coedwig a Chwningar Niwbwrch'

  'Mae Cwningar Niwbwrch yn system twyni tywod eang ac yn cynnwys man mwyaf deheuol Ynys Môn yn Abermenai.'