MAP LLAWN +

Y Deyrnas Gopr Amlwch: Mynydd Parys

Croeso i'r 'Deyrnas Gopr', lle yr oedd mwyngloddwyr eisoes yn brysur yn Oes yr Efydd, efallai 4,000 o flynyddoedd yn ôl. Wedi'r 1760au daeth y gornel fechan hon o Gymru yn bair y Chwyldro Diwydiannol. Am gyfnod roedd Mynydd Parys yn cynhyrchu mwy o gopr nag unrhyw fwynglawdd arall yn y byd.

Roedd ei chopr yn gorchuddio cyrff llongau rhyfel y Llynges Frenhinol yn Nhrafalgar ym 1805.

Mae'r ‘ Deyrnas Gopr’ yn cyfeirio at ardal Amlwch ar Ynys Môn, Gogledd Cymru a oedd unwaith yn fwynglawdd copr mwyaf yn y byd.

Caiff copr ei gloddio ar Fynydd Parys, ac yna cael ei gario lawr i Borth Amlwch, ble roedd yn cael ei brosesu ymhellach ac yna ei gludo o gwmpas y byd. Lleolir Canolfan Deyrnas Gopr ym Mhorth hanesyddol Amlwch.

Am fanylion pellach gweler ein safle treftadaeth.

manylion cyswllt

Y Deyrnas Gopr Amlwch
Porth Amlwch
Ynys Môn
LL68 9DB
Ffôn: +44 (0)1407 830985
Ebost: post@copperkingdom.co.uk
Facebook: https://www.facebook.com/copperkingdom
Gwe: http://www.copperkingdom.co.uk/
Twitter: https://twitter.com/Copper_Kingdom

Pethau eraill i'w gwneud

 • Teulu

  'Teulu'

  'Y rhan orau o unrhyw ymweliad ag Ynys Môn yw gwybod y bydd gan bob aelod o’r teulu atgofion gwych i’w rhannu. '

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

Atyniadau eraill

 • Tirwedd Amlwch to Llaneilian

  'Tirwedd Amlwch to Llaneilian'

  'Mae’r arfordir rhwng Amlwch a Llaneilian yn llawn golygfeydd nodedig gyda morlun eang. '

 • Tirwedd Mynydd Parys

  'Tirwedd Mynydd Parys'

  'Mae Mynydd Parys yn un o’r lleoliadau mae’n rhaid ymweld ag o! Mae rhwydwaith o deithiau cerdded o gwmpas tirwedd annaearol y mwynglawdd copr hynafol hwn ar Fynydd...'