MAP LLAWN +

Be sy' mlaen

Mae Ynys Môn yn lle bywiog, boed yn yr haf pan fo’r haul yn cynhesu tywod meddal ein traethau hardd, neu pan fo gwyntoedd yr hydref yn chwipio’r dŵr ar hyd ein morlin gwyllt gan greu golygfa ddramatig, mae digon o bethau i’w gwneud yma bob amser, o wyliau, sioeau a hyd yn oed ambell arddangosfa i’ch temtio.

Fel ninnau, byddwch yn siŵr o gael eich ysbrydoli gan y cyfan sydd gan yr ynys i’w gynnig, o’r  tirweddau trawiadol sydd i’w gweld yn ystod Gŵyl Gerdded Ynys Môn i’r cyfle i flasu bwyd a diod arbennig yr ynys yn ei Gwyliau Cwrw a Llymarch.

Gallwch ymgolli ym mwrlwm Primin Môn sy’n dathlu bywyd amaethyddol yr ynys bob mis Awst, neu ddarganfod hanes cyfoethog ein morlin yn ystod ein Gŵyl Arforol.

P’un ai y byddwch chi’n dod yma i gymryd rhan mewn gŵyl ac yn cael eich cyfareddu gan harddwch naturiol Ynys Môn, neu’n ymweld â’r ynys ac yn digwydd taro ar ddigwyddiad cofiadwy, mae un peth yn sicr, byddwch yn cael trafferth i gael amser i wneud y cyfan!

I chwilio drwy'r digwyddiadau, edrychwch drwy y themau isod neu chwiliwch drwy'r rhestr llawn.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Daeraeg

  'Daeraeg'

  'Mae’r golygfeydd trawiadol a’r tirweddau creigiog anghyffredin sy’n nodweddu Ynys Môn yn unigryw i’r ynys. '

 • Treftadaeth

  'Treftadaeth'

  'Dewch i Ynys Môn i fwynhau hanes yr ynys. '

 • Traethau

  'Traethau'

  'Does dim yn well na threulio diwrnod yn ymlacio ar draeth! '

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Anglesey Divers

  'Anglesey Divers'

  'Mae Anglesey Divers yn cynnig hyfforddiant plymio oddi fewn i un o'r ardaloedd gorau o brydferthwch naturiol ym Mhrydain. '

 • Anglesey Adventures

  'Anglesey Adventures'

  'Rydym yn cynnig ystod o weithgareddau anturus i chwi ddewis wrth gynllunio eith taith neu ddigwyddiad yng Ngogledd Cymru. '

 • Crwydro Mon

  'Crwydro Mon'

  'Cwmni lleol ydi Crwydro Môn/Anglesey Walking Holidays, sy’n trefnu gwyliau cerdded ar hyd Llwybr Arfordir Môn, llwybr sydd bellach yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru. '

 • Teithiau Cerdded Bywyd Gwyllt Ynys Mon

  'Teithiau Cerdded Bywyd Gwyllt Ynys Mon'

  'Dyma ffordd unigryw o archwilio arfordir prydferth Ynys Môn gydag arweinydd cerdded cymwysiedig. '