MAP LLAWN +

Croesi Traethau - Casgliad celf Sian a Ken Owen

Casgliad preifat Sian a Ken Owen o weithiau celf a gasglwyd dros gyfnod o ddeng mlynedd ar hugain.  Ymhlith dros 80 o baentiadau mae gwaith rhai o artistiaid amlycaf Cymru, o Augustus John i Kyffin Williams ac ambell artist o’r tu hwnt i Gymru.

20.07.2019 - 19.01.2020

 Crossing Beaches