MAP LLAWN +

Diwrnod Bad Achub Bae Trearddur

Diwrnod Bad Achub Blynyddol Bae Treaddur, wedi'i drefnu gan yr RNLI.

Diwrnod Agored 2019 > dydd Sul 18 Awst, 10am i 4pm.
•  Arddangosfa Bad Achub yr RNLI 12pm
•  Arddangosfeydd Statig o gychod yr RNLI
•  Dewch i gyfarfod 'Stormy Stan', masgot yr RNLI
•  Mwynhewch gerddoriaeth gan Fand Pres Porthaethwy (4pm)
•  Stondinau Bric a Brac gan Urdd Merched yr RNLI
•  Paentio wynebau
•  ‘Stondinau gwybodaeth leol'
•  Cestyll gwynt a gweithgareddau ffair eraill
•  Reidiau mulod o gwmpas y cae pêl-droed
•  Stondinau bwyd gan gynnwys Mochyn Rhost a Bwyd Thai
•  Arddangosfeydd statig gan y Gwasanaeth Argyfwng