MAP LLAWN +

Ffair Borth, Porthaethwy

Bydd y ffair yn dychwelyd i Borthaethwy

Dewch draw i Stryd y Dŵr , Ffordd y Ffair a Ffordd Telford i weld y reidiau ffair a’r holl stondinau!

Noder: Bydd meysydd parcio'r dref yn cael ei feddiannu gan y ffair. Felly, rydym yn gofyn bod pob ymwelydd yn gwneud trefniadau cludant priodol cyn cyrraedd y ffair.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Adventure Boat Rides Rib Ride

  'Adventure Boat Rides Rib Ride'

  'Boed yn antur llawn adrenalin o droeon o gyflymder uchel neu gwrdd â’r bywyd gwyllt, byddwch yn gadael ein cwch gyda gwen ar eich wyneb.'

 • Bywyd Gwyllt Afon Menai

  'Bywyd Gwyllt Afon Menai'

  'Culfor neu Afon Menai yw’r dyffryn tanddwr hudolus sy’n gwahanu Môn o dir mawr Gogledd Cymru. '

Atyniadau eraill

 • Treftadaeth Menai – Arddangosfa Pontydd Menai

  'Treftadaeth Menai – Arddangosfa Pontydd Menai'

  'Mae’r amgueddfa gymunedol hon yn adrodd hanes croesi’r Fenai ac yn dathlu’r ddwy bont fyd enwog a’r peirianwyr a’u hadeiladodd.'

 • Psyched Adventures

  'Psyched Adventures'

  'Mae Psyched Paddleboarding yn darparu Anturiaethau Undydd Rhwyf-fyrddio ar Eich Sefyll (SUP), Cyflwyniad i Rwyf-fyrddio, Sgiliau Diogelwch ac Ymwybyddiaeth SUP, Arwain...'